Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
222 posty 2452 komentarze

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Rzeczypospolita solidarności ducha

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tylko odnowienie dziedzictwa ładu ustrojowego Dawnej Rzeczypospolitej, pozwoli Europie wykorzystać cyfrową rewolucję dla wolności.

Relatywizm w stosowaniu zapisów konstytucyjnych przez  Europejskie elity prawne, wynika z odrzucenia fundamentu  aksjologicznego w ocenie ładu życia publicznego. Błędu tego nie popełniła Dawna Rzeczypospolita, wskazując u progu nowożytnej ery otwartości między narodami, na prawo do życia wiecznego, jako źródła obywatelskiej odpowiedzialności. Tworząc propozycję humanistycznego fundamentu troski o wolność i rzeczy wspólne, w opozycji wobec Krzyżackiej despocji .
 
Współczesne przyśpieszenia, rodzą podobne wyzwania dla wolności i demokracji. Jeżeli samodzielność uzyskiwana obecnie dzięki nowoczesnym technologiom, nie będzie ograniczana zasadami wyprowadzanymi z ładu aksjologicznego, ustrój gospodarczy i polityczny może doprowadzić do zniewolenia naszego życia cyber kajdanami poprawności politycznej. 
 
  
Europa bez przewodnika
 
1.   Nie udało się Janowi Pawłowi II zatrzymać Amerykańskiej burzy na Bliskim Wschodzie,  nie uda się jego następcom zatrzymać jej pożałowania godnych konsekwencji. Wprowadza to w Europie nieufność pomiędzy sąsiadami, wprowadza agresję pomiędzy cywilizacjami.
 
2.  Skutki relatywizmu powstałego w ideowej próżni zachodniej Europy, zobowiązują do rozważenia znaczenia dziedzictwa politycznego Europy środka. Dziedzictwa Rzeczypospolitej narodów tożsamych łacińskimi fundamentami dla ochrony wolności siłą ludzkich sumień.
 
3.  Nie powinniśmy się przy tym ograniczać do obecnej perspektywy politycznej Unii Europejskiej. Utrzymywanie granic pomiędzy narodami, jest już tylko w interesie wyalienowanych elit, zarabiających na arbitrażach pomiędzy pilnowanymi przez siebie obszarami. Nowy ład gospodarczy usunie tą barierę.
 
4. Koniec możliwości chronienia rozproszonej tajemnicy gospodarczej, na skutek globalnego scentralizowania zarządzania kapitałem, oznacza koniec efektywności epoki kapitalizmu. Przejęcie przez nich kontroli nad cyfrowymi technologiami, grozi zniewoleniem społeczeństw,  zredukowanych przez kapitalizm do produktywności i konsumeryzmu.
 
5. Pomcna w tym zniewoleniu ma być ideologia Kapitału społecznego. Mistyfikująca rzeczywiste role i motywacje w gospodarce, tworząca medialną i polityczną osłonę dla przsunięcia społeczeństwa sieci wiedzy z epoki kapitalizmu w epokę cyber feudalizmu.
 
 
Zdaniem Naszego Papieża
 
(…) 15. W tej perspektywie należy też zapytać się o przyczyny narastającego niepokoju, jaki odczuwa dziś wielu naukowców i wiele osób działających na polu gospodarki, gdy w obliczu nowych problemów związanych z ubóstwem, pokojem, środowiskiem naturalnym i przyszłością młodych pokoleń zastanawiają się nad rolą rynku, nad dominującą rolą pieniądza i finansów, nad rozdźwiękiem między sferą ekonomiczną i społeczną oraz nad innymi podobnymi zagadnieniami dotyczącymi aktywności gospodarczej.
Być może nadszedł czas, aby podjąć nową i pogłębioną refleksję nad sensem ekonomii i nad jej celami. Konieczne wydaje się w tym kontekście ponowne rozważenie samego pojęcia dobrobytu, aby nie był on postrzegany wyłącznie w ciasnej perspektywie utylitarystycznej, która spycha całkowicie na margines wartości takie jak solidarność i altruizm.
 
16. Pragnę zaapelować w tym miejscu do ekonomistów oraz działaczy gospodarczych i polityków, aby uświadomili sobie, że praktyka ekonomiczna oraz działania polityczne w tym sektorze muszą mieć na celu dobro każdego człowieka i całego człowieka. Nakazuje to nie tylko etyka, ale także zdrowa ekonomia. Doświadczenie bowiem zdaje się wskazywać, że sukces ekonomiczny w coraz większej mierze wynika z tego, iż docenia się należycie rolę człowieka i jego zdolności, popiera się jego świadome uczestnictwo, starannie kultywuje wiedzę i pomnaża zasoby informacji, umacnia solidarność.
 
Wartości te nie są bynajmniej obce nauce i praktyce ekonomicznej, a przyczyniają się do nadania im charakteru w pełni "ludzkiego". Ekonomia, która nie bierze pod uwagę wymiaru etycznego i nie stara się służyć dobru człowieka - każdego człowieka i całego człowieka - w istocie rzeczy nie zasługuje nawet na miano "ekonomii", pojmowanej jako rozumne i dobroczynne zarządzanie zasobami materialnymi.
 
 
 
Medycyna dla wolności
 
6. Dzięki gigantycznym możliwościom telemedycyny, wprowadzając formalistyczną integrację uczestników systemu ochrony zdrowia, państwowo łatwo możne wykorzystać administrację służby zdrowia dla segregacji, segmentacji i wykluczania społecznego. Tak zorganizowana państwowa administracja epoki cyber feudalizmu, może się być bardzo skuteczna.
 
7.  Zatrzymanie tego zagrożenia, wymaga oparcia integracji systemu ochrony zdrowia na zasadach personalizmu. Wymaga mentalnego uznania znaczenia i wsparcia praktyki pracy solidarnej jako kluczowego źródła dobrobytu, uznania roli rodziny jako organicznego warunku solidarności między pokoleniowej oraz uznania znaczenia sumień dla weryfikowania prawdy.
 
8.  Kulturowymi konsekwencjami przyjęcia zasady i praktyki samopomocy zdrowia, będzie przyjęcie zasad i praktyki samokształcenia w rodzinie oraz samorządności dziedzictwa narodowego. Ekonomicznymi konsekwencjami będzie dopuszczenie do ustroju społecznej gospodarki rynkowej wartościowania efektów przedsiębiorczości zarówno w formie pieniężnej jak i demokratycznej.
 
9.  Polska Konstytucja stawia mocny fundamenty dla takich reguł. Ale Europejska praktyka opiekuńczego zaspakajania potrzeb rozwojowych, coraz bardzie nas zwalnia z poczucia odpowiedzialności. Przybliżając tym samym mentalnie do postaw roszczeniowych, klientowskich czy w końcu niewolniczych. Grożąc politycznym wprowadzeniem formalistycznych rozwiązań w ochronie zdrowia, w oparciu o oświeceniowe sentymenty i język ideologii Kapitału społecznego. 
 
10. Szczęśliwie narody Europa Środkowo Wschodniej, do czasów swojej politycznej suwerenności, zawsze wiązały wolność z bezpośrednią odpowiedzialnością obywateli. Samodzielność i samorządność wobec wspólnych wartości była ich naturą, jest naszym dziedzictwem.
 
 
Owocowanie tradycji ładu politycznego Dawnej Rzeczypospolitej, powinno określić  łaciński fundament aksjologiczny dla standardów i zasad nowych kompetencji społecznych, we współczesnych  ustrojach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy Kompetencji niezbędnych naszym narodom do osiągania dobrobytu nie tylko dzięki pracy wymiennej, ale i dzięki pracy solidarnej.
 
Dobrą dla tego okazję daje inauguracja Programu rodzina 500+, podkreślająca zasadę odpowiedzialność rodziców za wychowanie dzieci. Teraz Polski rząd winien skoncentrować wszystkie środki przygotowane dla wspierania rozwoju gospodarczego na modernizację narzędzi i instytucji wsparcia samodzielności, solidarności i samorządności w pracy solidarnej. Skala tych środków, pozyskanych w dużej mierze od narodów zachodniej Europy,  pozwoliłaby nie tylko na zaspokojenie potrzeb naszych rodzin, ale i na zaspokojenie potrzeb rodzin naszych wschodnich sąsiadów.
 
Tym samym, Polska może odegrać rolę zwornika w reintegracji Europy wedle zasad cywilizacji łacińskiej. Wedle aktualnego i dziś Papieskiego przesłania o organicznej jedności dwóch płuc Europy.
 
Przesłania owocującego nie tak dawno w Naszej Ojczyźnie, odwagą i praktyką solidarności ducha.
 
 
//si.neon24.pl/post/99763,600-lecie-unii-horodelskiej
 
 
 

//si.neon24.pl/post/129966,medycyna-dla-wolnosci 

//si.neon24.pl/post/129360,piecset-plus-solidarnosc

____________

Tekst przygotowany dla prywatnie organizowanego colloquium
Kultura pamięci – dialog międzykulturowy – edukacja,  przedsiębiorczość  i  samorządność - we wschodniej części Europy Środkowej.
Biała Podlaska, 4 – 6 marca 2016 r.

Na zdjęciu Jan Paweł II w Sejmie, 11 czerwca 1999. 
 
 
 

KOMENTARZE

 • romulus39@juno.com
  Dzieki Panie Andrzeju!

  Lad Rzeczypospolitej oparty na Godnosci Dziecka Bozego i Prawie Bozym...doprowadzilo do szybkiego porozumienia i zapnowalo na rozleglych przetrzeniach, laczac w wielkiej Jednocie Chrzescijanskiej bratnie ludy Slowianskie.
  Pojecie Sarmacji opartej na Unii, Artendzie i Propinacji- zerwalo te Jednote i zastapilo zasada Divide et Impera...
 • @RomanK 22:31:43
  Nie jestem historykiem, nie potrafię się odnieść do procesów formujących wschodnią otwartość kultury Rzeczypospolitej.
  Generalnie. Chyba nikt z ludzi nie lubi się bić. Niektórzy potrafią. Bo się do tego przygotowują. Ja np. jestem podporucznikiem rezerwy LWP i umiem dokładnie strzelać.
  Moje opinie wynikają ze świadectw domu.
  Zapraszam do Krakowa na rozmowę :)
 • Dałem 1* - zastanawiam się, jaką rzeczywistość Pan postrzega, bo chyba nie tą realną?
  JPII pisał:

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/12/jan-pawec582-ii-cytat-socjalizm.jpg

  https://rzeczpospolitapolska.files.wordpress.com/2015/06/10003362_839248016164180_1630237719746508077_n.png

  JPII mówił:

  Istotna wypowiedź JPII na filmie w czasie od 2.50 – 3.20

  https://www.youtube.com/watch?v=bYCLLKrQq4M

  Istotna wypowiedź JPII na filmie w czasie od 1.05 – 2.10

  https://www.youtube.com/watch?v=aBoD2HCcBDg

  ___________________

  Pochwała depopulacji - encyklika Laudato si
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/06/20/watykan-za-depopulacja/
 • @Rzeczpospolita 12:18:20
  Cóż. Jedynka postawiona prawidłowo.
  Różnimy się zasadniczo w ocenie przemian i potrzeb.
  Uważam, że gdyby nie praca Jana Pawła II, obecnie Polska miałaby podobny poziom materialny i problemy polityczne jak Ukraina.
 • @Andrzej Madej 13:21:05 - Pan chyba zwariował !
  Likwidacja przemysłu, banków, handlu, 40% gospodarstw rolnych, ponad 10 mln miejsc pracy, 52% bezrobocie w już w roku 2004, 600 tys. bezdomnych, zadłużenie przekraczające 1300% PKB, 8 milionowa emigracja zarobkowa, załamanie demograficzne, itd., itp. - straciliśmy więcej majątku, więcej ludzi niż w wojnie z IIIRzeszą i z ZSRR - do tego przyczynił się JPII i Kościół.

  A Pan pisze takie brednie?
  Nie ma Pan zielonego pojęcia o polityce i stanie państwa.
  Owszem, są tu - na tym portalu - pewnie tacy, którzy Polski i Polaków nie lubią, ale idiotów raczej nie ma.
 • @Rzeczpospolita 17:14:16
  Jeżeli jeszcze raz użyje Pan inwektyw, skazuję Pana wpis.
 • @Andrzej Madej 19:07:34
  A co według Pana jest inwektywą w moim komentarzu?

  _________________________

  Oczywiście może Pan skasować każdy mój wpis, to Pana blog i prawo.
  Ale nie ja Pana obrażam, tylko Pan obraża Czytelników traktując ich jak idiotów poprzez wypisywanie bredni.
 • @Rzeczpospolita 19:38:52
  Nie chcę z Panem dyskutować.
 • @Rzeczpospolita 17:14:16
  Czy pan dyskutuje z textem pana Andrzeja -czy ze swoimi projekcjami wywolanymi tym textem?
  Bo nie widze zadnego zwiazku... pomiedzy tym co pisze pan Madej- a panskim atakiem.
  Bzdura jest oskarzanie JPII o wszystko zle co wydarzylo sie w Polsce- a najwieksza oskarzanie go pochwale depopulacji.
  Powolywanie sie na encyklike Laudatio Si to przegiecie paly....
  Ja rozumie, ze na wielu postac JPII dziala- jak plachta na koze ofiarna...ale to juz sprawa osobistych upodoban....

  Moze wykaze pan...co za blad popelnil pan Andrzej..w ktorym miejscu i co jest wg pana nie do przyjecia ????

  Wbrew temu -co zarzuca pan panu Andrzejowi -stawia on unikalne propozycje- ktore szerokim lukiem omijaja panstwo- jako takie....robi to doskonale wiedzac -ze wszystko co sie liczy i daje nadzieje - zawiera w sobie sama spolecznosc- narod..I sama potrafi organizowac sie w strukturach solidarnych, samorzadnych , samopomocowych bez ingerencji panstwa..i bez jego bata nota bene wrogiego Polakom od dziesiecioleci!
 • @RomanKa 23:40:45
  Dziękuję :)

  Jedną z nowych formy samoorganizacji społeczeństwa są tzw. lokalne budżety obywatelskie. To póki co marginesik poniżej 1%, ale będzie rosło. Dziś po Mszy Świętej w mojej Krakowskiej parafii, ksiądz zapowiadał organizację trzeciej edycji tej samoregulacji gospodarowania wspólnymi wartościami.
  Jeszcze 10 - 20 lat ...
  To i warto rozmawiać o tym, z naszymi sąsiadami.
 • @RomanKa 23:40:45 c.d ...
  Tak sobie myślę, że współczesne lekceważenie roli Kościoła Katolickiego jako potężnego zasobu kompetencji dla dynamiki horyzontalnego społeczeństwa w Polsce, to jeden z ubocznych efektów ideologii Kapitału społecznego. Szkoda, że hierarchowie tego nie widzą.
  Do tego kubły pomyj chlustane na Radio Maryja, popiskiwania niedouków o moralności Mieszka I, czy teologiczne objawienia internetowych awatarów, wszystko ułatwia start cyber - feudalizmu.

  Powaga i realne potencjały Kościoła Katolickiego, to powinien być Polski potencjał w odnowieniu dobrosąsiedztwa z Białorusią i Ukrainą, na miarę XXI wieku.
  Czy to się obecnym ambasadorom Białoruski, Ukrainy i Rosji podoba, czy nie.
 • @Andrzej Madej 11:34:29
  Widzi pan to, czego nie widza inni...ogromny potencjal - jaki tkwi od dawna i nie jest wogole wykorzystany:-)))) W kosciele, w spolecznosciach miejscowych w kazdej grupie....
  Potencjal ten wykorzystuja wrogowie Polakow i kradna ten potencjal na naszych oczach.
  Nie widza!
  A ,jak pan pokaze- to rzucaja sie na pana i przegryza gardlo...bo nie widzi pan tego- co im sie wydaje :-)))tylko to- co jest:-)))
  Fatasmagorie..miraze,,,pierdoly,,dlatego jest- jak jest..
  Niech pan tylko zauwazy -kazda diecezja ma swoje radio, gazetki. telewizyje..i kazda sobie rzepke skrobie, amatorsko, chalturzy...a wystarczy tylko zebrac to do kupy , kazda ma swoj program w jakim sie specjalizuje i robi wycinek czasu programowego i natychmiast powstaje Radio i Telewizja na 24 godz pelnego ciekawego programu.....ale to trzeba widziec....w kazdej dziedzini,,jak pan sugeruje edukacji , zdrowia...gospodarki...mozna i da sie!!!!
  Dlatego wzdychajmy -jak slepiec:
  Panie...obym przejrzal:-0)))))
 • @RomanK 17:55:56
  Kościół w Polsce ma problem, bo nie wiadomo, czy mocno zmistyfikowaną kulturę polityczną traktować z otwartością, czy z dystansem. Tym bardziej, że roi się tam od wilków w owczych skórach.

  Ale bądźmy dobrej myśli. Tysiące duszpasterzy, w tym młodzi ofiarni.
  Dlatego powiesiłem zdjęcie z obecnym Biskupem Krakowa u boku Papieża.
  Pozdrawiam :)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY