Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 2511 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Samopomoc zdrowia

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kompetencja samopomocy zdrowia, stawać się będzie motywacją edukacji do każdej pracy. Przez całe życie.

Rejestrowanie dla jakości pracy
 
Cyfrowe rejestrowanie usług medycznych, pozwala na zwiększanie skuteczności troski o zdrowie. Zarówno tej podejmowanej przez lekarzy i innych uczestników systemu ochrony zdrowia, jak i tej podejmowanej dla dobrego stanu własnego zdrowia lub zdrowia swoich najbliższych. Rejestrowanie to, wykorzystywać będzie formalizowanie procedur medycznych, oparte na standardach wprowadzanych do naszego życia, wraz z rozwojem wiedzy medycznej i kultury poznania.
 
Rozbudowa systemów rejestrowania i nadzoru, pomoże praktyce odpowiedzialności za jakość zdrowia. Odpowiedzialności nie tylko w znaczeniu moralnym czy prawnym, ale również w znaczeniu ekonomicznym. Zgodnie z ekonomiczną potrzebą racjonalności, nie tylko w pracy komercyjnej, właściwej dla ekonomii kapitalizmu, ale i w pracy solidarnej, właściwej dla ekonomii solidarności. Ekonomii nadchodzącego w Polsce czasu społecznej gospodarki rynkowej.
 
Pomoże pracy solidarnej, której znaczenie rośnie wraz ze wzrostem znaczenia pracodzielności jako piątej cnoty kardynalnej cywilizacji łacińskiej (praca wyrazem godności człowieka) oraz rozwojem mechanizmów samoregulacji samorządowej (demokracja bezpośrednia wyrazem solidarności wspólnot).
 
 
Medialna medycyna
 
Obecny model systemy ochrony zdrowia, oparty jest na przyjętym w czasach Hipokratesa paradygmacie odpowiedzialności lekarza za dobrostan zdrowia pacjenta. Tej zasadzie  poddana jest cała sztuka medyczna zarówno jako praktyka działania, jak i jako dziedzina wiedzy. Wiedzy rozwijanej główne z perspektywy skuteczności interwencji w okresie zapaści zdrowia człowieka. Czyli w okresie choroby pacjenta.
 
Wprowadzenie cyfrowych narzędzi i technologii diagnostycznych pozwala obecnie na poszerzenie tej perspektywy odpowiedzialności w ochronie zdrowia, o profilaktykę i rehabilitację. Obejmując je łącznie terminem „promocja zdrowia”. Terminem, w którym kluczowe znaczenie ma nasza osobista aktywność, tak wobec dobra stanu własnego zdrowia, jak i wobec dobra stanu zdrowia swoich bliskich. Aktywność wymagająca umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii i gigantycznych zasobów wiedzy.
 
Tym samym, jakość pracy solidarnej dla promocji zdrowia, wymagać będzie wiedzy z nowej dziedziny medycyny, korzystającej z internetowo otwartych i horyzontalnie wymienianych zasobów wiedzy. Dlatego określonej terminem „medialna medycyna”.
 
 
Modele odpowiedzialności w systemie ochrony zdrowia
   
Rozwój osobistych kompetencji dla korzystania z dostępnych sieciowo rejestrów wiedzy  o stanie zdrowia, to podstawa dla pierwszego z możliwych modeli systemu ochrony zdrowia. Model humanistyczny, powiązany będzie z zasadą samopomocy zdrowia jako podstawą (i) rozwoju wiedzy o ryzykach dolegliwości i o metodach ich łagodzenia oraz (ii) roztropnej i dobroczynnej pracy dla przeciwdziałania zapaściom i łagodzenia ich skutków. Humanizm w tym modelu, jest podkreślony wzbogaceniem wprowadzonej przysięgą Hipokratesa, osobowej odpowiedzialności lekarza za stan zdrowia pacjenta w okresie choroby oraz opartej na miłości i solidarności, moralnej odpowiedzialności człowieka za dobrostan członków rodziny i za życie innych ludzi.
 
Wprowadzenie Modelu humanistycznego dla wykorzystania nowych cyfrowych zasobów informacji o zdrowiu i nowych zasobów wiedzy, jest szansą na korzystanie z wolności w społeczeństwie sieci wiedzy.
 
Ale proces oczekiwanych zmian systemu ochrony zdrowia, musi uwzględnić fakt, że gwałtowny rozwój nowych narzędzi i technologii jest powiązany z inwestycjami dokonywanymi przez ośrodki finansujące badania i rozwój oraz ich komercyjne upowszechnianie. Inwestycji, których powodem są kalkulacje uzyskiwania w przyszłości korzyści finansowych.
 
Tymczasem, zgodnie z logiką budowania warunków dla globalnej rywalizacji w obecnej, obecnej schyłkowej fazie kapitalizmu, ośrodki te prowadzą od wielu lat promocję rozwiązań redukujących tożsamość człowieka do produktywności i konsumeryzmu. Dewastując tym samym ten wymiar kompetencji społecznej, który jest  źródłem poczucia odpowiedzialności za los drugiego człowieka i pracy solidarnej.
 
Dlatego trzeba przewidywać, że równolegle do promocji rozwiązań właściwych dla humanizacji systemu ochrony zdrowia, trwać będzie promocja rozwiązań alternatywnego modelu wykorzystania cyfrowych zasobów informacji o zdrowiu człowieka. Ten drugi model służyć będzie efektywności zwrotu z kapitału inwestowanego w dostarczanie nowych narzędzi (aparatury medycznej), produktów (lekarstw) oraz organizacji usług medycznych. Dlatego też określiłem go terminem Model kapitalistyczny i powiązałem z paradygmatem odpowiedzialności Sterowanie zdrowiem. Powiązałem, wprowadzeniem nowej instytucji służącej centralnemu zarządzaniu indywidualnie dedykowanych programów zdrowia, nazwanej „Cyberpastuchem medycznym”.

    
 
Rys. 1. Alternatywne modele i paradygmaty systemu ochrony zdrowia społeczeństwa sieci wiedzy.
 
 
Modele humanistyczny i kapitalistyczny systemu ochrony zdrowia różnią się zatem podmiotem odpowiedzialności za jakość zdrowia . W pierwszym będzie to człowiek w jego relacjach solidarnych, w drugim będzie to ośrodek zarządzający pracą instytucji medycznych. Pierwszy model wymaga od ludzi postawy i kompetencji do podejmowania pracy solidarnej, drugi wymaga mentalnej zgody na centralne sterowanie naszym zdrowiem. W pierwszym modelu rozwój wiedzy medycznej, dostarczany będzie pacjentowi i lekarzowi poprzez Chmurę medialnej medycyny, w drugim modelu poprzez Cyberpastucha medycznego.
 
W społeczeństwie sieci wiedzy respektującym łacińską wizję człowieka, naszej wolności służyć będzie Model humanistyczny.
Model kapitalistyczny wykorzysta system ochrony zdrowia do korupcji, segregacji i wykluczania społecznego.
  
 
Preferencje liderów zmian
 
Powszechnie uznanymi rzecznikami zmian ustroju gospodarczego są ośrodki pracy naukowej, aktywności politycznej i rywalizacji kapitałowej. Wszystkie mają do dyspozycji zasoby finansowe i zaplecza eksperckie dla wypracowania całościowych rekomendacji.
 
Splotem dziejowych okoliczności w naszej Rzeczpospolitej, w zakresie refleksji ekonomicznej, obecnie wszystkie te trzy ośrodki odwołują się nie tyko do tych samych ekspertów, ale i do tych samych źródeł idei i źródeł finansowania. Dobierając przy tym ekspertów, gwarantujących w swojej pracy intelektualnej, respektowanie ograniczeń w poznanawaniu prawdy, nazywanych postawą poprawności politycznej.
 
Pewnie ze względu na te słabości naszej nauki,  kwestie zmian odpowiedzialności w systemie ochrony zdrowia, kluczowe dla miejsca wolności w stylu życia społeczeństwa sieci wiedzy w ogóle nie są wprowadzane do debaty publicznej. Jak gdyby nowoczesne technologie, w tym telemedycyna i zmiany w zakresie rejestracji i nadzoru zdarzeń medycznych, nie wprowadzały gruntownych zmian do relacji człowiek – lekarz – instytucje medyczne – wspólnoty solidarności. Jak gdyby zmiany te miały przesądzić o solidarności i wolności.
 
Należy też wziąć pod uwagę, że zgodnie z kluczową w poprawności politycznej zasadą unikania rozważań wymagających zajęcia jednoznacznego stanowiska, liderzy zmian liczą na możliwość wykorzystywania technologii opartych na horyzontalnej komunikacji, w warunkach obecnego ustroju, stosujących technologie oparte na wertykalnej komunikacji. Korygując zaledwie istniejące mechanizmy i instytucje. Dlatego też, do zestawienia szacunkowych preferencji w tych trzech ośrodkach, wprowadziłem trzecią kolumnę, oddającą preferencje dla wprowadzenia powerzchownych  korekt do obecnych rozwiązań. Oczekiwania te określiłem rzecznictwem Modelu oportunistycznego, z uwagi na koniunkturalizm ważący w formułowaniu opinii.
 
 
Rys. 2 Szacunkowe preferencje liderów polskich ośrodków kierunkowania rozwojem wiedzy, wobec możliwych zmian w ochronie zdrowia.
 
 
Przedstawione w tabeli na rysunku 2, pobieżne szacunki preferencji liderów instytucji odpowiadających za kierunkowanie rozwojem wiedzy w  Polsce, sporządziłem na podstawie wniosków z setek konferencji, seminariów oraz tysięcy rozmów, które miałem okazję doświadczać w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
  
Wniosek z wprowadzonych liczb jest taki, że oczekiwany z punktu widzenia odpowiedzialności człowieka za jakość zdrowia Model humanistyczny, może się w Polsce rozwinąć, tylko jako odpowiedź praktyki innowacyjnych usług społecznych na potrzeby ludzi.
 
 
Edukacja dla odpowiedzialnego rozwoju Polski
 
Wysiłek osobistej pracy dla dobrostanu własnego i swoich bliskich, wiąże się w paradygmacie samopomocy zdrowia, z wysiłkiem edukacji dla wykorzystania zasobów wiedzy uzyskiwanych z cyfrowych rejestrów usług medycznych. Pożytki z tego uczenia się przez całe życie, osiągać będziemy nie tylko poprzez jakość pracy solidarnej, ale i poprzez jakość pracy wymiennej. Pracy wykonywanej za wynagrodzeniem nie tylko dla osobistych korzyści, ale i dla korzyści instytucji zatrudniającej nas dla realizowania swoich celów.

Tym samym, pracodzielność formowana przez całe życie dla ochrony zdrowia, staje się korzyścią również i dla naszej pracy w podmiotach społecznej gospodarki rynkowej.
 
W ten sposób, przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, znajdować mogą gospodarczych partnerów, dla upowszechania kompetencji do wykorzystywania innowacji usług rozwojowych samopomocy zdrowia.
 

Dobra zmiana. Trudna zmiana.  

KOMENTARZE

 • Radosna tfurczosc menadzera zdrowia pana andrzeja madeja
  Szanowny panie musze przyznac ma pan mnustwo werwy i checi do dzialania ,jednak to co pan pisze to mrzonki dzlowieka ktory jest slepy na to co sie dzieje dokola ,nie pisze tego by panu dokopac lecz spowodowac by sie pan ocknol z amoku pisania bredni. Piszesz np ,,Obecny model systemy ochrony zdrowia, oparty jest na przyjętym w czasach Hipokratesa paradygmacie odpowiedzialności lekarza za dobrostan zdrowia pacjenta. Tej zasadzie poddana jest cała sztuka medyczna zarówno jako praktyka działania, jak i jako dziedzina wiedzy.,,, rece opadaja jak sieto czyta , owszem w wielu obszrach medycyna nawet ta obecna zdegenerowana pomaga,bo trudno kwestionowac np zlozenie zlamania czy wyciecie wyrostka,jednak cale obszary medycyny przekierowano na produkcje chronicznie chorych ludzi ktoryh celowo nie chce sie wyleczyc tylko leczyc ile sie da az do grobowej deski. Nic z tego do napisales nie bedzie,owszem sa prawi lekarze którzy w kazdej sytuacji beda dobrymi ,lekarzami niosacymi pomoc,jednak medycyna jako calosc idzie w kierunku degeneracji,czy nie widzisz ze np milczenie w sprawie szczepien jest w srodowisku lekarskim powszechne ,wiekszosc lekarzy zacheca do przyjmowania szczepionek ,zaklepujac sobie pacjentow na cale zycie,ubrano to dzis w obowiazek prawny, co zrobisz by obowiazek prawny zmienic piszesz o podstawach naukowych chlopie naprawde ocknij sie,ponad polowa badan naukowych jest falszowana [ patrz,, naczelny lancet,,badania naukowe sa falszowane] Pisze to Dr Horton red naczelny glownej zachodniej opiniotwurczej gazety medycznej ,w sytuacji braku suwerennosci i zaleznosci wladzy od korporacji niema szans na relizowanie medycyne zgodnej z duchem prawdziwej przysiegi hipokratesa. CHYBA ZE POZA SYSTEMEM Moge zrozumiec ciebie,chcesz gdzies tam przykucnac na posadzie menadzera i dobrze zarobic ale nie ubieraj tego w pomysly kture nie maja szansy realizacji ,,szpitale beda wiezieniami . pisze Maciej Giertych . te twoje rejestrowanie pacjentow temu bedzie sluzylo. Ludzi ekonomiczne zapedzono do supermarketow by dajac im trutki w postaci pozywienia stworzyc rzeke pacjentow,statyny ,chemioterapia ,fluor w pascie i zywnosci,szczepionki,poczytaj co mysla lekaerze kturzy nie dali sie kupic systemowi[np Prawdziwa przyczyna chorob serca] Zrob cos by wycofano pasty z fluorem ktore powoduja setki chorob, ty masz na to odpowiedz rejestrowac ,rejestrowac.. tacy jak ty technokraci niszcza ten swiat przeczytaj art PRZERAZAJACA INKWIZYCJA MEDYCZNA,, TY WLASNIE TAKA MEDYCYNE CHCESZ BUDOWAC,spoleczenstwu trzeba dac zdrowa wode ,zywnosc,dobre warunki bytowania a nie faszerowac bisfenolem a potem leczyc lub nawet tylko udawac ze sie leczy.. Na pocztek trzeba przestac szkodzic a tak wlasnie czyni wspolczesna medycyna patrz art ,,lekarze czy sprzedawcy procedur,, Tam gdzie sa procedury niema miejsa dla zdrowia i czlowieka.. Suwerennosc grup ludzkich ,narodow jest podstawa dobrych dzialan dlatego takie koncepcje nie maja szans realizacji lekarz w systemie musi robic to co mu kaza inaczej straci prace .Podpatrz jak robic dobre dzialanie obserwujac np dr Ratha [patrz fundacja dr Ratha] . na poczatek trzeba aktywnie glosic prawde jak jest ty natomiast tak naprawde niechesz znac prawdy,hcesz zmienic strukture wedlug swej wizji,a trzeba mowiC ludzia prawde zeby wiedzieli dlaczego choruja TO JEST WYZWANIE NA DZIS ..dobranoc
 • @jan 00:08:18
  Cyfrowe wynalazki dla komunikacji i dla diagnostyki to fundamenty rewolucji. Jak wydawnictwo Gutenberga, jak maszyna parowa.
  A nawet więcej.

  Pan woli tego nie widzieć i zamazać przyszłość epitetami.
  Się - nie - da.
 • @jan 10:29:20
  Nie podejmę teraz ogólnych rozważań o sensie czy zagrożeniach terapii opartych na badaniach klinicznych, bo nie jestem do tego przygotowany. Może kiedyś.

  Sam osobiście korzystałem i zawodowo pomagam w korzystaniu z konkretnych procedur medycznych - wiem że skutkują.
  A każdy dzień zaczynam od szklanki letniej wody, prawie każdy kończę 10 kilometrowym biegiem. Też z niezłym skutkiem.

  Mój tekst jest o sensie samodzielnego zarządzania cyfrowymi bibliotekami wiedzy o swoim zdrowiu. W tym o widocznej z punktu widzenia praktyka profilaktyki medycznej, potrzeby rozwijania umiejętności dla tej pracy.
  To tekst tylko o tym.

  Również pozdrawiam.
 • @jan 10:29:20 - ciąg dalszy
  Szanowny Panie Janie
  przez techniczną pomyłkę po wpisaniu powyższej odpowiedzi skasowałem Pański komentarz. Przepraszam i proszę o jego ponowne wprowadzenie.

  Tak to bywa z butami szewca :)
 • niema przypadkow szanowny panie
  .........................................................

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY