Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 2511 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Klastrowa integracja rozwoju

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gospodarowanie w sieci wiedzy wymaga nowych instytucji, odpowiednich dla dorazowości ryzyk i otwartości granic.

Gdy pomysłu nie chroni  tajemnica

Darmowe koszty przesyłania, przetwarzania i magazynowania informacji, są z jednej strony ogromnym potencjałem rozwoju, ale z drugiej zagrażają tajemnicy wyjątkowości w rywalizacji gospodarczej. Tej wyjątkowości, która dzięki wypracowanym przez przedsiębiorcę wartościom, jest źródłem i trwałym zasobem jego materialnego powodzenia.  Źródłem akumulowania dochodu, dla podejmowania kolejnych ryzyk rozwoju. 
 
Słabnące możliwości ochrony tajemnicy, słabnące warunki lokowania zaufania i utrwalania lojalności, będą skutkować nowymi sposobami wykorzystania praw dla twórczo wypracowywanych wartości. Będą skutkować wprowadzaniem nowych form organizacyjnych podmiotów gospodarczych.   
 
Dlatego w gospodarce sieci wiedzy, coraz większe znaczenie uzyskują podmioty ułatwiające jednorazowe podejmowanie ryzyka przedsiębiorczości. I nie jest to jedynie specyfika działalności w sferze rywalizacji gospodarczej, gdzie coraz większe znaczenie uzyskują „dorazowo” zawiązywane startupy czy klastry produktowe.
 
Z uwagi na otwarość granic, podobne „dorazowości” występują w publicznym współdziałaniu dla kultywowania wspólnych wartości, ogniskowanym w procedurach konkursowych, czy w budżetach obywatelskich. We współdziałaniu dla zrealizowania konkretnego dobra, zadania publicznego, w wyniku przejrzyście uzgodnionego zamierzenia politycznego.
 
Przewiduję, że dzięki wykorzystaniu instrumentu obligacji społecznych, wkrótce sieciowe realizowanie pomocniczych polityk społecznych będzie organizowane z pomocą instytucji klastrów, które nazywałem dla sprecyzowania ich charakteru, klastrami zasobowymi. Instytucji dla których terytorialną przestrzeń działania wyznaczy zakres lojalności i poczucia samorządności, wobec kultury jako zasobu wartości.  
 
Klastry zasobowe hybrydowej samorządności będą instytucjami systemu powszechnej edukacji, tworzonymi dla rozwijania wiedzy dzięki pracy dobroczynnej wykonywanej w rodzinach (pracy określanej jako praca solidarna) oraz dzięki pracy dobroczynnej rozwijanej w służebnych dla samokształcenia w rodzinie, instytucjach społecznych (pracy określanej jako praca organiczna), odpowiednio do zadań publicznych pomocniczej polityki społecznej.
  
Od poczęcia do zamknięcia
 
Cykl dorazowego bytu klastra zasobowego, rozpoczyna się od innowacyjnego sformułowania programu spotkania horyzontalnej społeczności wokół wspólnej wartości.  Na rysunku 1. moment ten określiłem jako Inicjatywa społeczna.
 
 
Rys. 1 Cykl dorazowego finansowania klastra zasobowego.
 
W pierwszej z faz cyklu dorazowego finansowania klastra zasobowego, wyróżniającym i kluczowym dla całego procesu jest wprowadzenie inicjatywy do narodowej strategii, czyli do pomocniczej polityki społecznej. W tym momencie następuje określenie skali i warunków finansowania konkretnych zadań publicznych, w tym warunków pre i współ finansowania jego realizacji. Ostateczne rozliczenie przeprowadzonych zamierzeń następuje w momencie stwierdzenia efektywności ekonomicznej we wszystkich trzech kryteriach oceny.
 
Cztery wymiary integracji w pomocniczych politykach społecznych
 
Sieciowa realizacja pomocniczych polityk społecznych z wykorzystaniem klastrów zasobowych, pozwoli na mobilizowanie procesów integracji w czterech platformach:
 
1) Platformie integracji pracy solidarnej i pracy organicznej, dzięki zasadzie samokształcenia w rodzinie.
2) Platformie integracji aktywności społecznej i prywatnej, dzięki udostępnionemu rodzinom funduszowi posagowemu.
3) Platformie integracji zasobów służb publicznych, dzięki powszechności zaspakajanej potrzeby społecznej.
4) Platformie integracji ocen efektywności ekonomicznej, dzięki wykorzystaniu obligacji społecznych.
 
Możliwości praktycznych realizacji integracji w sieciowo organizowanych pomocniczych politykach społecznych „Sportowej promocji zdrowia” i „Turystyce dziedzictwa narodowego” zarysowałem w tekście Ustrój pracy dobroczynnej .
 
Dorazowość w społecznej gospodarce rynkowej
 
Sądzę, że obecnie najtrudniejszą barierą w określeniu przez ekonomistów formuły nowych  dorazowych instytucji rozwoju, jest przyjęcie przez nich prawdy o powszechności praktyki naruszania autonomii tajemnicy sukcesu gospodarczego.
 
Sądzę, że brak odwagi dla uznania obiektywności tego zjawiska w warunkach horyzontalnej komunikacji, zastępowany jest wzmacnianiem nadziei na skuteczność poprawności politycznej. Tak oceniam powody popularności ideologii kapitału społecznego.
 
Tymczasem, splotem politycznych okoliczności, Polska pokonała już jedną z największych barier we wprowadzaniu nowego ustroju zindywidualizowanych usług społecznych. Programem Rodzina 500+ wprowadziła fundusz posagowy (narodowy) dla samokształcenia w rodzinie.
 
Warto wykorzystać tą okoliczność i zmobilizować strategów dobrej zmiany, do odważanego wprowadzania służących temu programowi, nowych instytucji i instrumentów społecznej gospodarki rynkowej. 

KOMENTARZE

 • @Autor
  "W tym momencie następuje określenie skali i warunków finansowania konkretnych zadań publicznych, w tym warunków pre i współ finansowania jego realizacji."

  Czyli ujmując zwięźle kolejne powiększanie długu publicznego na realizację mrzonek pewnych grup ludzi. Uczestnicy tych grup odniosą z niej korzyści a wszyscy obywatele będą spłacać zaciągnięte długi i pokrywać straty które pojawią się w etapie rozliczenia.
 • @programista 10:44:37
  Polityki społeczne i zadnia publiczne są naturą działania wspólnoty politycznej. Proponuję rozwiązania, które wykorzystują narzędzia horyzontalnej komunikacji do potrójnego wartościowania efektywności ekonomicznej tych działań.
  Proponuję te rozwiązania w celu zmodernizowania obecnego modelu, którego istotą jest brak kontroli społecznej nad instrumentami lichwy międzypokoleniowej.
  Dla sprecyzowania instytucjonalnego ustroju społecznej gospodarki rynkowej.
 • @Andrzej Madej 11:00:39
  Niech szanowny Autor do "potrójnego wartościowania efektywności ekonomicznej" po prostu nie miesza w ogóle rynków - bo rynki dotyczą wyłącznie pojedynczego wartościowania efektywności ekonomicznej opartej o zysk. Postępując inaczej po prostu oszukuje szanowny Autor zarówno czytelników jak i siebie.
 • @programista 11:49:35
  Efektywność ekonomiczna jest ilorazem korzyści i nakładów, a nie różnicą przychodów i kosztów. Można korzyści określać w zysku ale można i inaczej.

  W tym sensie odnoszę efektywność ekonomiczną zarówno do wartościowania pieniężnego obligacjami z rynku finansowego (z uwagi na miarę efektu określonymi "społecznymi"), wartościowania pieniężnego z domowej portmonetki (współpłatność usług społecznych) jak i do wartościowania alternatyw w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

  Przy obecnych cyfrowych możliwościach wartościowania społecznościowego, nie powinniśmy redukować refleksji ekonomicznej tyko do dóbr i usług poddanych wycenom rynku. Przecież nazwa ekonomia wyprowadzona jest z gospodarowania w domu a nie na agorze.
 • @Andrzej Madej 12:16:24
  Każdy, poza zyskiem, inny sposób określania korzyści jest całkowicie nieweryfikowalny przez osoby postronne. Po prostu bez obiektywnego kryterium oceny nie ma możliwości synchronizacji ponoszonych wysiłków. Dlatego prowadzi to do nieefektywnych działań.
 • @programista 12:50:02
  Wcześniej wielkie pytanie dla "osób postronnych", u Pana dla "uczestników rynku" .
  Czy refleksja ekonomiczna obejmuje jedynie roztropność (co "w głównym nurcie" oznacza efektywność mierzalną ceną), czy również dobroczynność (w znaczeniu stopnia zaspokojenia potrzeb).
  Ja opowiadam się za szerszym ujęciem.
  Po pierwsze dlatego, że rynki na skutek centralizacji zarządzania kapitałem, są coraz bardziej ułomne (wyceniają żeby łatwiej było sprzedawać monopolistom). Pod drugie dlatego, że nowoczesne technologie pozwalają coraz częściej na bezpośrednie zaspakajanie potrzeb (dobrobyt) dzięki pracy solidarnej (bez wymiany).

  Dlatego pisuję tu na blogu od kilku lat, że wychowanie dla pracodzielności winno być głównym celem każdej polityki społecznej państwa, realizowanej pomocniczo wobec samokształcenia w rodzinie.

  Uważam też, że obecny ustrój gospodarczy nie realizuje zapisów naszej Konstytucji i że ktoś może się wkrótce na to wkurzyć ...
 • @Andrzej Madej 13:25:38
  Każdy inaczej pojmuje dobroczynność i inaczej oceni każde działanie związane z dobroczynnością. Po prostu dobroczynność jest niemierzalna.
  Zatem w oparciu o nią nie da się przeprowadzić żadnej kalkulacji ekonomicznej - a taka kalkulacja jest niezbędna w przypadku złożonych działań długoterminowych gdyż bez niej dochodzi do marnotrawstwa ograniczonych zasobów.
  Praca solidarna, bez wymiany powoduje to, że jej wytwory nie posiadają wartości wymiennej. W oparciu o takie produkty także nie ma możliwości przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej.

  Obecny ustrój gospodarczy, tak jak każdy ustrój gospodarczy kieruje się prawem natury, by maksymalnie zabezpieczyć życie ludzi - nie zważa zupełnie na jakiekolwiek hasła które sobie niektórzy ludzie w różnych miejscach wypisują, nawet jeżeli tym miejscem jest konstytucja. Realizacja bowiem takich haseł prowadzi zawsze do dużo większego "wkurzenia" - co było widać w okresie PRL a obecnie w Wenezueli.
 • @programista 13:42:14
  To, że dobroczynność jest niemierzalna nie znaczy, że troska o roztropne rozporządzanie zasobami materialnymi (ekonomia) ma ją pomijać. Śmiem twierdzić, że w miarę globalnego ograniczania dostępnych zasobów materialnych, w powiązaniu ze zwiększaniem produktywności pracy maszyn, refleksja nad dobroczynnością w refleksji ekonomii będzie narastać.

  Co do haseł w konstytucjach, to one jednak powinny porządkować, choćby ustrój administracji publicznej. Na przykład dziś w Polsce, chronić swobodę obrotu gospodarczego przed budowaniem państwowego przemysłu.
  Nie rezygnujmy z tej ochrony wolności.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY