Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
222 posty 2452 komentarze

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Orły w grze

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wprowadzenie samokształcenia w rodzinie jako zasady głównej polityk społecznych wymaga od nas zwinności i w praktykowaniu i w refleksji o przyszłości Europy Środka.

Nowe przeciw wolności
 
Narastające wraz ze smartfonowymi wędrówkami ludów skutki zderzenia cywilizacji, unaoczniają zagrożenia użycia nowoczesnych technologii przeciwko wolności. Nie dziwimy się, że odpowiedzią współczesnych państw jest ograniczanie swobód obywatelskich i zwiększanie kontroli. Taka była reakcja Amerykanów po 11 września 2001, taka była reakcja Francuzów po 7 stycznia 2015, taka jest reakcja władz Polski.
Zgodność tych reakcji nie wynika z jednolitości zagrożenia. Zgodność tych reakcji wynika z podobieństwa ustrojowego naszych, coraz bardziej jedynie rodowodowo, łacińskich państw. Próbujących administracyjnie odpowiadać za formowanie sumień, redukowaniem naszych podmiotowości narzędziami politycznej poprawności. Podejmując polityki społeczne nie tylko bez, ale nawet przeciw organicznym wartościom narodowych kultur.
 
W kuźni pracy narodowej
 
W odpowiedzi na wyzwania rewolucji komunikacyjnej, poważane rekomendacje dla modernizacji państw cywilizacji łacińskiej, postawili w latach  siedemdziesiątych ubiegłego wieku giganci lubelskiej szkoły personalizmu. Najbardziej esencjonalnie  ujął to ksiądz Czesław Bartnik wskazując na „pracodzielność” jako piątą cnotę kardynalną. Najbardziej mundialnie oczywiście Jan Paweł II począwszy od 16 października 1978.
I słowo i data i osoby są dla nas wyraźnymi znakami gigantycznej refleksji nad znaczeniem pracy, która w polskiej kulturze trwała od zawsze i której odsłony warto nam dziś przywoływać odpowiednio do tematu, czasu i miejsca. Tematu rozważań o konkretnych instrumentach i instytucjach ułatwiających podejmowanie trudu pracy do wykorzystywania nowoczesnych technologii dla dobra i wolności.
 
Szachownica zmian
 
Jak wykazywałem w kilku wcześniejszych tekstach, dla sieciowego realizowania pomocniczych polityk społecznych w oparciu o paradygmat „samokształcenie w rodzinie” kluczowe znaczenie będą miały klastry zasobowe i obligacje społeczne.  Tworzyć one będą warunki do samoregulacji efektywności ekonomicznej programów politycznych. Ukonkretniających interwencje dla zaspakajania potrzeby w czerech polach działania Szachownicy zmian.
 

1. (PROGRAMY) Pierwszym zakresem zmian jest obszar partnerskiego gospodarowania w związku z wartościami do których odwołują się rodzice w pracy wychowawczej. W obszarze tym działać będą nowe  instytucje określone jako klastry zasobowe oraz nowe instrumenty prefinansowania określane jako obligacje społeczne odpowiednio do innowacyjnych programów integracji społecznej.

2. (DEMOKRACJA) Drugim zakresem zmian jest obszar polityki związku z demokratycznymi procedurami wartościowania sposobów wykorzystania zasobów przez polityki społeczne. W tym obszarze będą krajowe fundusze posagowe służące podmiotowemu finansowaniu edukacji (jak program Rodzina 500+), polityki społeczne definiujące fundusze celowe dedykowane do zaspokojenia konkretnych potrzeb i instytucje samorządności terytorialnej i zawodowej wykorzystujące różne formy demokracji.

3. (OŚWIATA) Trzecim jest obszar procesów edukacyjnych wymagających  uzgodnień w zakresie standardów kompetencji i kwalifikacji dla wykonywania usług rozwijających kompetencje społeczne do pracy solidarnej.  

4. (PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ) Czwartym jest obszar rywalizacji podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw) zorganizowanych dla współnego pakietowego sprzedawania usług, w formie klastrów produktowych.

Rys. Szchownica zmian - model dostarczania personalistycznych usług społecznych poprzez sieciowe programy pomocniczych polityk społecznych.
 
Dla ukazania odpowiedniości nowych rozwiązań, procesy zachodzące w czterech polach szachownicy działania, odnoszone powinny być do dwóch ram refleksji:
 
A. (WARTOŚCI) W obszarze kulturowy centralne miejsce zajmuje zasada samokształcenia w rodzinie. W Polskich warunkach zasada ta wypływa z tradycji odpowiedzialności domu za wychowanie, wprowadzonej przez Pawła Włodkowica do horodelskich fundamentów Rzeczypospolitej (1413) i wielokrotnie potwierdzana w najtrudniejszych okresach tracenia narodowej niepodległości.  Współcześnie zasada ta opiera się na cnocie pracodzielności właściwej dla ekonomii solidarności, w tym na potrzebie efektywności kształcenia przez całe życie jako właściwości nowego stylu życia.
 
B. (USTRÓJ) W obszarze ustrojowym centralne miejsce zajmuje zasada personalizmu usług społecznych. Podstawami tej zasady są określone w naszej Konstytucji zasady solidarności, pomocniczości i społecznego charakteru gospodarki rynkowej. Czekają one na wprowadzenie, dzięki technologicznym możliwościom indywidualizowania usług publicznych.
 
Wydzielenie sześciu obszarów zagadnień sieciowych programów pomocniczych polityk społecznych, powinno ułatwić organizowanie debat o zwinnym wykorzystaniu komunikacji w sieci dla przyszłości. 
 
Ku przyszłości Europy Środka

Potrzeba takiego wydzielenia jest bardzo praktyczna. W 1050 - letniej historii, Polacy i inne narody Rzeczypospolitej korzystały z tolerancji dla wolności, dzięki policentrycznej kulturze życia publicznego. Podobnie dziś Lublin, Poznań czy Kraków, winny przyczyniać się do reform ustrojowych uchwalanych w stolicy. Debatę o współdziałaniu chcemy odbyć w Lublinie, o oświacie w Krakowie ... 
 
By wykorzystać wielką przestrzeń refleksji o owocowaniu organicznych zasobów  Polskiej kultury dla wolności w Europie  Środka. 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY