Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 2511 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Demokracja na rozdrożu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czas na usprawnienie Polskiej demokracji.

Nowoczesność dla rozwoju

Patologia naszego parlamentaryzmu wskazuje, że Polacy nie mają obecnie odpowiedniej ochrony przed wykorzystaniem administracji naszego państwa dla programów eugeniki, eutanazji i cyborgizacji.
Źródłami widocznych patologii i realnych zagrożeń są negatywne zjawiska w kulturze  życia publicznego takie jak wasalne relacje Polski z centrami zarządzającymi Unii Europejskiej, dominacja interesów korporacji w usługach społecznych, słabości debat programowych partii politycznych.
 
Eskalacja tych negatywnych czynników, jest skutkiem braku osobowej odpowiedzialności politycznej, zjawiska właściwego dla wielomandatowej ordynacji wyborczej oraz umiejętnego wykorzystania przez liderów totalnej opozycji mediów społecznościowych. W tym sensie „kluby Gazety Wyborczej” działają sprawniej od „klubów Gazety Polskiej”.
 
Doświadczenia „internetowych rewolucji” wskazują na nieskuteczność blokowania takich procesów metodami kija czy marchewki. Zatrzymać je może tylko przywrócenie osobowej odpowiedzialności w kulturze politycznej przez zmianę ordynacji na większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych. 
 
To pierwsza ze zmian, koniecznych dla rozwoju Polskiej demokracji.
 
  
Sprawiedliwe regulacje i skuteczny nadzór
 
Ustrój demokracji ma ułatwiać obywatelom udział w stanowieniu regulacji oraz nadzorowanie ich realizacji. W naszej XXI wiecznej Europie narodów bez granic, możliwości ograniczanych przez ponad narodowe centrale.
 
Wraz z rozwojem internetowej komunikacji, coraz częściej sprawiedliwe regulacje sposobów osiągania wspólnego dobra, wprowadzane będą mechanizmami demokracji bezpośredniej. Mechanizmy te obejmować będą przygotowanie propozycji dla publicznych debat programowych, internetowe rozważanie merytorycznych racji oraz referendalne ustalenia sprawiedliwych regulacji.
 
Tym samym działania instytucji demokracji przedstawicielskiej, coraz bardziej skupiać się będą na skuteczności nadzoru rządzących nad administracją i skuteczności nadzoru rządzonych nad rządzącymi. I w tych kontekstach warto porównywać skutki ordynacji wyborczej opartej na wielomandatowych okręgach wyborczych i ordynacji wyborczej opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych.
 
   
Dwupartyjność sceny politycznej
 
Kluczową konsekwencją ordynacji opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych, jest dwubiegunowa scena polityczna. Zjawisko to nosi nazwę prawa Devergera.
 
Wynika to z faktu, że zgodnie z rozkładem postaw społecznych wedle krzywej Gaussa, największa liczba wyborców ma poglądy bliskie środka spektrum opinii. A skoro wygrać może tylko jeden konkurent w okręgu, zarówno prawicowe jak i lewicowe ugrupowania szukają programów i kandydatów możliwie najbliższych centrum. I jeszcze przed rozpoczęciem wyborczych rywalizacji dokonują szerokich porozumień, by pozyskać możliwe największą liczbę zwolenników. 
 
Oczywiście takie usuwanie skrajności zmniejsza różnorodność debat parlamentarnych, utrudnia możliwość eksponowania swoich poglądów mniejszościom narodowych, religijnym czy obyczajowych. Dopuszczane tych głosów do parlamentarnej debaty politycznej, było sto lat temu argumentem dla wprowadzenia ordynacji wielomandatowej. Jednak w dzisiejszych warunkach, gdy ciężar debat o zagadnieniach regulacyjnych, wprowadzany będzie do mechanizmów demokracji bezpośredniej, argument o sprawiedliwym wysłuchiwania całego spektrum poglądów, traci swoją doniosłość.  
 
 
Uczestnictwo w regulacji
 
 
„Wprowadzenie nowego modelu ustroju życia publicznego, służącego podmiotowości człowieka i tożsamości wspólnot, wymaga teraz głębokiego rozważania zakresów regulacji, które mogą i powinny być ustalane w formie bezpośredniej. Wymaga wypracowania nowych relacji  pomiędzy mechanizmami demokracji przedstawicielskiej a mechanizmami demokracji bezpośredniej. Wymaga debat podejmowanych poza miejscami pracy zawodowych politologów, poza miejscami pracy finansowanymi przez strażników starego.
 
Wymaga mniej lub bardziej domyślnej, narodowej strategii zmian dla demokracji po Gutenbergu.”
 
Wydaje się, że posłowie wybrani do Sejmu z listy Kukiz 15, powinni inicjować lub wspierać takie debaty. Wręcz proponując zagadnienia do bezpośrednich regulacji zarówno w wymiarze ogólnokrajowym jak i lokalnym. Czy inicjując współpracę rzeczników personalizacji kultury politycznej, w najbliższych nam kulturowo krajach Unii Europejskiej. 
 

Uczestnictwo w nadzorze
 
Dzięki zogniskowaniu rywalizacji politycznej do dwóch ośrodków programowych, zwycięskie ugrupowanie uzyskuje najlepsze możliwości do realizowania swojego programu politycznego. Innymi słowy rządzący uzyskują największą sprawność dla skutecznego nadzoru nad administracją, która wprowadza zmiany do praktyki. Sprawność szczególnie istotną, wobec równoczesnej zależności Polski od ustaleń ponad narodowych.
 
Również rządzeni, czyli obywatele, uzyskują dzięki JOW warunki dla skutecznego nadzoru nad swoim przedstawicielem. I to bez względu na to czy przedstawicielem mojego  okręgu jest osoba na którą głosowałem czy nie. Nic bowiem nie zwalania posła z poczucia odpowiedzialności za racje wszystkich mieszkańców/wyborców jego okręgu.  
 
 
Potrzeba szybkiej zmiany na dobre
 
Oczywiście szybka zmiana ordynacji nie będzie mogła nastąpić, bez woli posłów Prawa i Sprawiedliwość.
 
Dlatego też w dniu 22 grudnia wysłałem listy w tej sprawie do siedmiu posłów Prawa i Sprawiedliwości z mojego okręgu nr 13. Pomimo, że jak wiadomo w partii tej jest duży opór przed zmianą ordynacji wyborczej, nie tylko z uwagi na skłonność jego centralnego kierownictwa do zarządzania ścieżkami karier politycznych członków partii, ale również ze względu na etatystyczne skłonności wielu liderów jej lokalnych kierownictw.
 
Nie zraża mnie to jednak, bo przewiduję, że w miarę pogłębienia się parlamentarnej spirali chuligaństwa i terroryzmu,  świadomość konieczności zmian w kulturze politycznej będzie coraz powszechniejsza. Zapewne im będzie bliżej do daty wyborów parlamentarnych, tym będzie rosła liczba ugrupowań politycznych uznających konieczność wprowadzenia JOW.
 
I wszystkie one będą pomstować na Prawo i Sprawiedliwość, gdyby zaniechało tej dobrej zmiany. 

KOMENTARZE

 • Autor
  Co Pan chce usprawniać? Atrapę, fasadę? I po co? By zwodzić naiwnych iluzją że coś mogą? Manipulować nimi, żeby brali odpowiedzialność za to czego chcą ich przedstawiciele (w praktyce ich ukryci płatnicy), a czego oni nie rozumieją lub nie chcą, co im niewątpliwie zaszkodzi, bo ci płatnicy są im wrodzy? A są wrodzy, bo inaczej by się nie ukrywali.

  Żadne tu sztuczki z mobilizowaniem obywateli, czy wyborców nie pomogą, bo demokracji nie ma, a nawet nie ma po temu warunku koniecznego: zwierzchniej władzy narodu w państwie. Narodu Polskiego, a nie społeczeństwa w państwie Polskim już wkrótce tylko z nazwy - jak będzie więcej takich "usprawniaczy" w niewątpliwej kolaboracji z uzurpaturskimi okupantami.

  Nam dopiero trzeba

  ...zaczynać od organizacji ruchów i organizacji narodowych w jakąś ogólnonarodową organizację, jakieś Rady Narodowe, czy Radę Regencyjną, Radę Konstytucyjną, czy Radę Polityczną, Radę Mediów, czy Radę Śłużb Państwowych.
  Dopiero wtedy przejmować kontrolę nad wszelkimi tworami politycznymi i nie dopuszczać do nich antypolityków i żadnej wrogiej agentury, dopiero wtedy typować i weryfikować kandydatów na polityków.

  ... tworzyć warunki, by demokracja mogła zaistnieć.

  Działki na Księżycu dla obywateli Pan chce dzielić, a z czym się na niego chce porywać? Czy ruskie nie zapowiedzieli, że "Tu budiet wsio kukuruza?".
  Najpierw trzeba by Państwo było swoje, nasze, polskie.
 • @miarka 18:46:34
  Napisałem co chcę: sprawiedliwych regulacji i skutecznego nadzoru dzięki uczestnictwu w demokratycznych instytucjach.
  Nie jestem w tym odosobniony, ani też Polska nie jest jedynym państwem w którym są takie oczekiwania. I zmiany już zachodzą, na przykład przez referendalne uchwalanie budżetów obywatelskich.
 • @Andrzej Madej 18:57:37
  Panie Andrzeju

  W Polsce "pewne siły" chcą doprowadzić do wariantu ukraińskiego i pewnie te jednomandatowe okręgi zostaną wprowadzone. Rzyt Kołomojski zasponsorował kampanię wyborczą dla 72 posłów w okręgach jednomandatowych i wszystkich wprowadził. Zrobili niezły rozpierdziel i Ukraina wycofała się z tego eksperymentu.
  W Polsce ma być tak: katodebilny wyborca ma wybrać spośród podsuniętych debilnych matrioszek.
  Proszę wziąć pod uwagę, że nasz naród trzeźwieje: http://sanocki.neon24.pl/post/135951,list-otwarty-do-p-jaroslawa-kaczynskiego
  Tym razem rzytkom się nie uda.
 • Eutanazja, eugenika
  „Musi obowiązywać prawo przeciwko wychowywaniu niedoskonałego lub uszkodzonego dziecka. A żeby uniknąć przeludnienia niektórych dzieci trzeba się pozbyć. Społeczności polis musi zostać narzucony limit.”
  - Arystoteles (ur. 384 p.n.e., zm. 324 p.n.e.)

  Przynajmniej co czwarte polskie dziecko do 14. roku życia jest dotknięte przewlekłą chorobą - np. alergią, astmą albo schorzeniem oczu. Co dziesiąte korzysta z aparatu słuchowego, okularów albo chodzi o kuli.
  Ponad 90 procent dzieci w Polsce ma różnego rodzaju wady rozwojowe i schorzenia. Niemal 25 procent cierpi na choroby przewlekłe.

  www.o2.pl / www.sfora.pl | 18.07.2015 r.
  Pochodzący ze Śremu w woj. wielkopolskim dwuletni Kajtek cierpi na rzadką chorobę genetyczną. Pieniądze są potrzebne na jego leczenie w USA. TVP Info podaje, że widzowie stacji przekazali już na rzecz chłopca 7,5 mln zł...

  www.wp.pl /www.o2.pl / www.sfora.pl | 19.09.2015 r.
  Rekordowe odszkodowanie dla 5-letniego Wojtusia. Szpital będzie płacił rentę
  Ponad milion złotych odszkodowania dla małego Wojtka, do tego odsetki i miesięczna renta w wysokości 6 tys. zł. Tyle będzie musiał zapłacić szpital w Płońsku (woj. mazowieckie) po tym jak przegrał trwającą od kilku lat sądową batalię. Łącznie to niemal 2 mln zł.
  Komornik już zajął pieniądze na koncie szpitala. To poważnie zachwiało jego finansami. Placówce z pomocą przyszło jednak starostwo, które nadzoruje jego pracę. Radni powiatu zdecydowali o poręczeniu 1 mln 200 tys. zł pożyczki. Gdyby tego nie zrobili szpital straciłby płynność finansową, a pracownicy najprawdopodobniej nie dostaliby pensji.
  Wojtek urodził się 5 lat temu, jest niepełnospraw­ny i wymaga nieustannej opieki. Podczas porodu otrzymał 0 pkt. w 10-stopniowej skali Apgar. Zanim dziecko przyszło na świat jego matka w krótkim czasie kilka razy trafiała do płońskiego szpitala i kilka razy była z niego wypisywana - mimo że jak się okazało miała m.in. tzw. zatrucie ciążowe. W domu dostała krwotoku, dopiero po tym zdarzeniu zdecydowano wykonać cesarskie cięcie.
  To nie koniec kłopotów płońskiego szpitala. W sądzie toczy się inna sprawa także związana z porodem z 2010 roku. Jeśli i tym razem placówka przegra to musi liczyć się z kolejnym ogromnym odszkodowaniem.

  http://wolnyswiat.pl/21h5_pliki/image003.gif

  --------------------------------
  EUTANAZJA, EUGENIKA
  http://wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=217

  EUTANAZJA; SELEKCJA POZYTYWNA/DOGŁĘBNA ETYKA
  http://wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=199
 • @nikander 19:12:10
  Panie Józefie,
  jeżeli nie zrezygnuje Pan z wulgarnego słownictwa, będę zmuszony kasować Pana komentarze.
 • Demokracja...
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kukiz-gardze-politykami,wid,18653123,wiadomosc.html | 25.12.2016
  Kukiz: gardzę politykami
  - Nienawiść to jest za duże słowo. Ja nimi (politykami - red.) bardziej gardzę niż nienawidzę. To jest różnica - powiedział Paweł Kukiz w Polsacie.

  Lider Kukiz'15 zaznaczył, że nie jest to kwestia "konkretnej partii politycznej". - To jest kwestia tych, którzy korzystają z konstytucji napisanej w takich sposób, aby oligarchie polityczne i partyjne mogły zawłaszczać tak państwo, jak i obywateli - dodał w programie "Skandaliści".

  Gość Agnieszki Gozdyry przyznał, że jeżeli "kiedykolwiek zostanie politykiem, w rozumieniu polskiej polityki, to można mu będzie napluć w twarz". - Polski polityk jest to osoba, która działa w partykularnym, własnym, czy klanowym interesie, a nie w interesie obywatelskim - sprecyzował poseł.

  - Ja powiem nieskromnie, że ten Kukiz jest jedną z niewielu osób, która mówi z mównicy sejmowej rzeczy istotne dla obywateli i występuje w imieniu interesu obywatelskiego, w przeciwieństwie do partyjniaków, którzy w większości występują w interesie swojego partyjnego klanu - powiedział przewodniczący Kukiz'15.

  - Większość polityków nie ma w ogóle innego pomysłu na życie. Są ludzie, którzy zasiadają w parlamencie po osiem kadencji - mówił bohater programu "Skandaliści".

  Paweł Kukiz, który jest jednocześnie muzykiem, przyznał, że nie kandydował do Sejmu dlatego, że zależało mu pensji posła. - Jeden mój koncert to jest mniej więcej równowartość miesięcznego uposażenia - powiedział szef Kukiz'15.

  Zapytany przez Agnieszkę Gozdyrę, co robi z pensją parlamentarzysty, odpowiedział: - Zjadam. Połowa idzie na kredyty, a połowa idzie na jedzenie.

  Prowadząca program chciała się również dowiedzieć, jakie sukcesy, po roku obecności w Sejmie ma Kukiz oraz jego klub. - Co mi się udało zrobić? Przyblokować program "koryto+", czyli podwyżki dla tych darmozjadów, udało nam się przyblokować podwyżki dla marszałków. Udało się przyblokować ich skok na kasę - powiedział poseł.

  - Z 30 posłami nie mamy realnego wpływu na władzę. Możemy jedynie pohamować pewne zapędy PiS-owców - dodał Kukiz.

  Paweł Kukiz odniósł się również do trwającego kryzysu w parlamencie. Przyznał, że on również jest w opozycji, ale "nie będzie wychodził na ulicę, jeżeli spór jest do rozwiązania na drodze pokojowej". - To jest kwestia dobrej woli polityków tak z jednej, jak i z drugiej strony - dodał.

  - Od początku tej kadencji Sejmu wygląda to tak, że opcja, która przegrała robi wszystko, żeby sprowokować opcję, która wygrała, do takiego zachowania, aby straciła władzę, a ona mogła wskoczyć na jej miejsce. Co jest jeszcze bardziej przerażające: opcja, która wygrała z radością czeka na zaczepkę, aby mogła zareagować w sposób złośliwy, agresywny, mszcząc się za to czego nie miała osiem lat. Obywatele są w te gierki wciągani. Kto był pierwszy na marszach, kto je organizował? Politycy - powiedział Kukiz.

  Szef klubu Kukiz'15 przyznał, że jego zdaniem i "zdaniem reszty opozycji, tej histerycznej opozycji", piątkowe głosowania nad budżetem i ustawą dezubekizacyjną należałoby powtórzyć. Dodał jednak, że to zależy od dobrej woli Prawa i Sprawiedliwości oraz zgody prezesa Jarosława Kaczyńskiego.


  Według Kukiza, większość polityków postępuje tak, jak życzą sobie tego szefowie ich partii. - Powinno się cały Sejm wyrzucić, skoro tych 460 posłów ma podnosić łapę tak, jak chce kilku wodzów. Po jaką cholerę tych 460 posłów jest w Sejmie. Po co? - zapytał Kukiz.
  | oprac. Michał Kurek

  [b]Wybrany komentarz[/b]
  Kukiz ma rację w jednym. Po co Polsce 460 posłów? Wydaje się, że wystarczyłoby 360( po 1 pośle na 100 tys. Polaków). Likwidacji wymaga też Senat, zupełnie zbędna zgraja ludzi. Trzeba też zlikwidować Urząd Prezydenta bo nic nie może, a dubluje się z rządem. Prezydent pochodzący z wyborów powszechnych powinien być szefem rządu. Tak jak w USA

  [Czyli nie całościowo merytorycznie wykazane racjonalne argumenty dowolnej osoby, tylko najpierw trzeba zdobyć pieniądze od sponsorów na kampanię przed wyborami lub/i otrzymać rekomendację, poparcie sejmowych korytowców, następnie trzeba zostać politykiem, po czym uzyskać większość w Sejmie, i wówczas można coś przegłosować z udziałem tych, którzy są szantażowani, mają zobowiązania, muszą być lojalni, zostali przekupieni, kto dba o swój interes, kto jest niekompetentny, kto odczuwa i realizuje potrzebę szkodzenia, niszczenia; pogrążania - oto obraz demokracji... - red.]

  [img]http://www.imagic.pl/files//24301/./Malpy%20w%20Sejmie.png[/img]
  http://ryszard.opara.neon24.pl/

  [img]http://www.imagic.pl/files//24301/./Malpy%20w%20Sejmie.png[/img]
  http://ryszard.opara.neon24.pl/


  http://www.imagic.pl/files/24301/./demokracja%20kontynuacja.png

  http://www.imagic.pl/files//24301/./M.IN.%20POLSKIE%20DROGI....png
  -------------------------
  WOLNOŚĆ GŁOSOWANIA... DEMOKRACJA...
  http://wolnyswiat.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=198

  _______________________________
  Racjonalny rząd
  http://www.wolnyswiat.pl/racjonalnyrzad/
 • @Andrzej Madej 18:57:37
  "Napisałem co chcę: sprawiedliwych regulacji i skutecznego nadzoru dzięki uczestnictwu w demokratycznych instytucjach."

  Ależ wiem.
  Nie wiem tylko czemu nie może do Pana dotrzeć, że nie ma żadnych "demokratycznych instytucji" dopóki nie ma warunków w których by demokracja mogła funkcjonować, a w szczególności suwewrennej władzy Narodu.

  Narodu, który jest (konstytucyjną nawet) władzą zwierzchnią nad władzami politycznymi.
  Narodu, bez którego zwierzchniej kontroli te "władze polityczne" zawsze znają sposób by "chodzić na lewiznę".
  Tu cnotą jest najwyższa nieufność wobec władz państwowych - i tak musi być, dopóki nie będą one wyłaniane spośród nas, rozumianych jako elity Narodu Polskiego.
 • @Redaktor1966 19:14:04
  Uważam, że eutanazja i eugenika są złem. Tym razem napisałem o warunkach ustrojowych kultury politycznej, która powinna nas przed tym chronić.
 • @miarka 19:22:45
  Ludzie od zawsze chcą osobiście uczestniczyć w stanowieniu sprawiedliwych reguł życia publicznego. Nowoczesne technologie powinny to ułatwiać. A tymczasem ułatwiają polityczne chuligaństwo.
  Nie ma co czekać.
  Trzeba próbować inaczej.
 • @Andrzej Madej 19:15:48
  Panie Andrzeju proszę wybaczyć ale jak się czyta takie teksty u posła Sandeckiego "...I tak oto kolejny budżet uchwalony został z prawie 60 mld deficytem zaciągniętym na koszt przyszłych pokoleń..." to na określenie tej sytuacji nie ma słów w repertuarze określeń przyzwoitych.
  Był wybrany od Kukiza wiec musiał złożyć deklarację, że popiera okręgi jednomandatowe. To jak? - to dalej ma być tak, że zdebilały naród ma wybierać podsuniętego debilnego posła.
  Ostatnio modny jest PIN czyli Polski Interes Narodowy. Kto dalej będzie z niego robił tajemnicę, temu kopa w miejsce gdzie plecy tracą swoja szlachetna nazwę.
  Ma Pan pełnię wyboru co do dalszego tolerowania mojego języka. Mówię jak jest.
 • autor
  5+
  Ciekawa notka
  pzdr
 • Jarosław Kaczyński - Człowiek Wolności 2016! - zasłużony tytuł!
  Jakieś wątpliwości 8-)))))


  https://pbs.twimg.com/media/C0nV8TEWQAIRZ1V.jpg
 • @Redaktor1966 19:21:19
  Te moje rozważania, to praca amatora w miejsce pracy posłów z ugrupowania Kukiz 15.
  JOW to był ich jedyny wspólny cel programowy.
 • @nikander 19:48:32
  Janusza Sanockiego poznałem w roku 2000 jako współ lidera Ruchu na rzecz JOW. Martwi mnie, że teraz w warunkach bardzo głębokiego kryzysu politycznego, nie skupia się na tym jednym celu ustrojowym.
 • @Husky 19:49:35
  Dzięki za dobre słowo :)
  Ważne nie tylko w Święta.
 • @Andrzej Madej 19:57:39
  A mnie martwi, że wypisuje kompletne idiotyzmy o rzeczach o których nie ma zielonego pojęcia. O JOW-ach podejrzewam, że też.
 • @Husky 19:52:04
  Termin "polityczne chuligaństwo" pierwszy raz usłyszałem w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Ale chuligaństwo (Palikot, Niesiołowski) było już wcześniej.
  Tym razem to jest zinstytucjonalizowanie chuligaństwa dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do kancerowania państwa. W kilku krajach się udało ...
 • @Andrzej Madej 20:05:02
  U nas się nie uda
  nie ma na to najmniejszych szans
 • @Husky 20:10:22
  Ja też jestem dobrej myśli ...
 • @Andrzej Madej 20:14:24
  ciągle to powtarzam- MA ICH SROGO BOLEĆ!
  A za 3 lata będą zawały serca!
  Kardiolodzy nie wyrobią.

  szkoda tych z WPS i paru innych 8-)))))))
 • @Andrzej Madej 19:45:35
  "Ludzie od zawsze chcą osobiście uczestniczyć w stanowieniu sprawiedliwych reguł życia publicznego. "

  Bo są niecierpliwi, bo nie rozumieją, że najpierw muszą być warunki dla tej sprawiedliwości - a to nie tylko prawi ludzie u steru władzy politycznej, ale przede wszystkim moralny ład życia publicznego. Nie "praworządny" (który powiedzmy byłby w zasięgu tych "ludzi", ale "moralny" jako pochodzący od moralnego narodu, jako władzy zwierzchniej dla wszelkich polityków.
 • //Kluczową konsekwencją ordynacji opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych, jest dwubiegunowa scena polityczna. //
  No to ja się na taki układ nie piszę.
  Jestem za JOW (a raczej przeciwko partiokracji) ale jeśli ma to doprowadzić do czegoś takiego to ja wysiadam.
  USA i W.Brytania są najlepszym dowodem na to, że to wyższa (czyt. bardziej oszukańcza) forma demokracji.
  Łatwiej pilnować dwie partie niż 20. Ale to właśnie 20 partii daje większe szanse na demokrację.

  Dlatego apelowałem o jak największe rozproszenie głosów w ostatnich wyborach, właśnie po to, żeby żadna partia nie mogła rządzić samodzielnie. I niestety miałem rację - PiS jak się dorwał do władzy to jest na najlepszej drodze, żeby wyprzedzić poprzednie rządy w głupocie, arogancji i nieliczeniu się z Polakami.
  I nie będzie do tego potrzebował 8 lat...
 • @Husky 19:52:04
  //Jarosław Kaczyński - Człowiek Wolności 2016! - zasłużony tytuł!
  Jakieś wątpliwości 8-)))))//

  Daj se na luz...
  Nawet żarty powinny mieć jakieś granice.
 • Argumenty za JOW panów Kukiza i Sanockiego - dzisija już posłów IIIżydo-RP
  https://www.youtube.com/watch?v=54J7mFvtdzs

  https://www.youtube.com/watch?v=oMFGmbLoFZE
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:53:34
  To nie ja go wybrałem 8-))))
  pozdr.
 • @Husky 20:58:41
  No mam nadzieję :))
  Ale chociaż głupot nie kolportuj, ja dopiero co od stołu wstałem...
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:52:49
  Tak jest i to zamknięcie sceny politycznej było głównym zarzutem do JOW w Wielkiej Brytanii w 2011 roku. https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Wielkiej_Brytanii_w_2011_roku
  Po wielkiej debacie za utrzymaniem JOW głosowało 68%.

  Ty jesteś zwierze polityczne i lubisz dynamikę, zmiany. Masz do tego świetne internetowe możliwości. Powinieneś walczyć o wprowadzanie mechanizmów demokracji bezpośredniej, a nie o przewagę ugrupowań politycznych nad obywatelami.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 21:01:49
  Potęga internetu - nic się nie ukryje 8-)))))
 • @Rzeczpospolita 20:56:55
  https://pbs.twimg.com/media/C0mTAxHWgAYMAKU.jpg
 • @Andrzej Madej 21:12:02
  //...walczyć o wprowadzanie mechanizmów demokracji bezpośredniej, a nie o przewagę ugrupowań politycznych nad obywatelami.//

  To nie tak.
  Jeszcze raz podkreślam, że jestem przeciwko partiokracji ale niestety, możliwe jest raczej ewolucyjne przejście do demokracji bezpośredniej. Mieliśmy kiedyś, zapomnianą już, instytucję konfederacji. Po pewnych modyfikacjach nadała by się.

  //Ty jesteś zwierze polityczne ...//

  No... Już wielu przekonało się jak potrafię gryźć :))))))))))
 • @Husky 21:15:05
  Ale ja mam słaby żołądek :P ))))))))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 21:38:11
  Było wcześniej wstać od stołu 8-))))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 21:37:21
  Konfederacje zawiązywano dla rozwiązania konkretnej sprawy, z którą Sejm by sobie nie poradził (bo liberum veto). Podobne będą przyczyny referendów.
  A instytucje demokracji bezpośredniej już powstają w dużych miastach, za sprawą prezydentów / burmistrzów wybieranych w jednomandatowych okręgach. Wyda mi się, że partie polityczne postanowiły udawać, że nie widzą tego procesu ...
 • @Andrzej Madej 21:55:15
  Nie ma gotowych rozwiązań, szablonów. Trzeba zrobić pewnego rodzaju kompilację, bo to co funkcjonowało 400 - 500 lat temu wcale nie musi dziś ale pewne elementy, które są właściwe dla polskiej kultury politycznej powinny zostać odgrzebane.
  Wkurza mnie jak słyszę, że gdzieś tam są "dojrzałe demokracje" a my to dopiero zeszliśmy z drzewa.
 • @Husky 21:39:54
  No co ty! Tyle przysmaków i mogą się zmarnować. :))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:07:58
  Może Cię zaciekawi, że jedną z ciekawszych analiz fenomenu Solidarności autorstwa Jerzego Stępnia brzmi:
  "Solidarność ostatnia konfederacja".
  http://prasa.wiara.pl/doc/455333.Pierwsza-Solidarnosc-a-tradycja-polskich-konfederacji

  A może Cię nie zaciekawi :)
 • @Andrzej Madej 21:55:15
  "A instytucje demokracji bezpośredniej już powstają w dużych miastach, za sprawą prezydentów / burmistrzów wybieranych w jednomandatowych okręgach. Wyda mi się, że partie polityczne postanowiły udawać, że nie widzą tego procesu ..."

  Hola, hola, proszę pohamować. Pan tu nas czaruje swoją jednostronną wizją i prezentuje wybiórczo dobrane argumenty.

  Pan w ogóle zlekceważył treść komentarza, który od razu wniwecz obraca pańską logikę:
  "Rzyt Kołomojski zasponsorował kampanię wyborczą dla 72 posłów w okręgach jednomandatowych i wszystkich wprowadził. Zrobili niezły rozpierdziel i Ukraina wycofała się z tego eksperymentu.
  W Polsce ma być tak: katodebilny wyborca ma wybrać spośród podsuniętych debilnych matrioszek. "

  Jeżeli te "instytucje demokracji bezpośredniej [co] już powstają w dużych miastach, za sprawą prezydentów / burmistrzów wybieranych w jednomandatowych okręgach"
  - to najpierw trzeba dokładnie zbadać kto ich sponsoruje i kto im udziela wsparcia politycznego, medialnego i międzynarodowego, sprawdzić pochodzenie ich majątków i zadłużenie. Sprawdzić i bliskie otoczenie.

  Nadto trzeba sprawdzić co się w tamtych okręgach dzieje z ruchami i organizacjami narodowymi - czy rzeczywiście uczciwie typują i weryfikują kandydatów na funkcje polityczne.

  To że JOW, to jeszcze nic nie przesądza.
 • @miarka 22:21:00
  Od 2011 roku Ukraina ma mieszany system w połowie jednomandatowy w połowie wielomandatowy. Doszukiwanie się analogii z modelami JOW Wielkiej Brytanii czy USA, nie ma wielkiego sensu ...
  http://jow.pl/jednomandatowe-okregi-wyborcze-ukrainie-polsce/

  Sam dwukrotnie składałem wnioski do Krakowskiego budżetu obywatelskiego i nikt mnie nie sponsorował. Te procesy się toczą, bo poszerzają ludziom przestrzenie wolności ...
 • @Andrzej Madej 22:44:51
  " Te procesy się toczą, bo poszerzają ludziom przestrzenie wolności ..."

  To miłe, że Pan w to wierzy, ja się jednak obawiam, że pod tą nazwą "przestrzenie wolności" w praktyce mogą się kryć wszelkie "przestrzenie swawoli", a za nimi jeszcze "przestrzenie zniewolenia".

  Swawoli - nie tyle wynaturzonych, obyczajowych, wynaturzeń, znieprawień, demoralizacji, odczłowieczeń, i wszelkich patologii, wszelkiej bestializacji po satanizm - co swawoli antycywilizacyjnych i antykulturalnych które już całkiem znieczulają opinię publiczną na największe zagrożenia dla ludzkich społeczności.

  W rezultacie tego te "przestrzenie wolności" już zaczynają być utożsamiane z "przestrzeniami swawoli liberalnych politycznie", czyli antypolitycznych, antynarodowych i antypaństwowych, anarchistycznych, a zwłaszcza bezkarnie ideologicznych, po szowinizmy ideologiczne i religijne.

  Tak więc i z "przestrzeniami swawoli" przestępczych, zbrodniczych, terrorystycznych, mafijnych, swobody spisków i zmów bezkarnych, a nawet obejmowanym wsparciem "legalnych"organizmów politycznych i mediów dopuszczonych do rynku medialnego (niezbywalnej co prawda własności narodu, ale w dyspozycji władz politycznych nie zawsze wobec narodu lojalnych).

  Nadto te "przestrzenie wolności" otwierają się i dla swawolnego mieszania w definicjach słów i systemach ludzkich wartości, włącznie z wyniesieniem polityki nad ludzkie wartości, od prawdy zaczynając, a przez dobro i piękno do życia zmierzając.
  Do tego w tej drodze ogarniają sprawiedliwość, prawość i moralność po człowieczeństwo dojrzałe i ludzkie świętości - próbując gdzieś w satanistyczne odwrotki wszystko przestawiać.

  - Poprzestawiać zawsze odpowiednio wybiórczo, by ideologię polityczną wywyższać i nad politykę, i nad wszelkie ludzkie idee, i nawet nad religię. - Na religię ideologiczną podporządkowaną władzom politycznym dzisiejsi korporacjoniści-syjoniści-globaliści planują (przynajmniej planowali) new-age.


  Łatwo Panu powiedzeć "przestrzenie wolności", tylko że korporacyjni "panowie świata" skrajnie niemoralni i bezkarni, uzurpujący sobie pozycję "nadludzi" i przy pomocy wszelkich możliwości i "za wszelką cenę" usiłują dziś je uzyskać, zawłaszczyć i samemu decydować jak w nich ma wyglądać życie.

  Dla zwykłych ludzi szykują i niewolę, "przestrzeń zniewolenia" (po ludobójstwo ludzi im zbędnych) za możliwości poswawolenia, co zdegenerowanym niewolnikom może wystarczyć.
  Szykują przestrzeń w której rządzić by miało ich uzurpatorskie, korporacyjne i nieludzkie "prawo" wyniesione nad sprawiedliwość (w tym nad jeden z jej filarów - wolność).
 • DEmokracja, kazda demokracja to dyktatura wiekszosci....
  zatem, zeby ta dyktatur byla znosna dla zdecydowanej wiekszosci decyzje musza zapadac kwalifikowana wiekszoscia glosow tzn 75%...
  Demokracja poslugujaca sie zwyczajna wiekszoscia to oszustwo..bo o wszystkm decuduje mala oligarchiczna grupa odgrywajca role jezyczka u wagi przechylajaca skale w jedna badz druga strone.
  TO najlepiej wykoprzystuje sytstem dwupartyjny,,gdzyz potrafi utrzymac wladze nawet w sytuacji kiedy 60% wogole nei bierze udzialu w zyciu politycznym bo widzi ze nie ma zdnego znaczenia co by nie zrobila.
  TO pozadany stan oszustow i tak mamay w Polsce i prawie wszedzie.
  TO system oligarchiczny poslugujacy sie demokratyczna frazeologia...
  Najlepszym przykladem jest posel Sanocki piszacy listy i felietony zamiast pisac madre przwo:-))))
 • @RomanKa 04:30:45
  Zapewne dla demokracji przedstawicielskiej właściwe jest programowanie działania przez liderów i na pewno dotyczy to najmocniej dwupartyjnej sceny politycznej. Taki wniosek można wyprowadzić choćby z jesiennych wyborów w USA.

  Ale dla mnie podstawowym postulatem jest zwiększanie zakresu demokracji bezpośredniej. I tu można wprowadzać jakieś formy większości kwalifikowanej. Tak się zresztą stało. W referendum z 6 września 2015 za JOW głosowało 79 procent uczestników. Ale ponieważ frekwencja była bardzo niska, politycy całkowicie zlekceważyli jego rezultaty.

  Co do JOW, to ma on służyć usprawnieniu nadzoru rządzących nad administracją i rządzonych nad rządzącymi. Bez tego, zakres suwerenności naszego państwa będzie się samo-redukować do wojen domowych z totalną opozycją.
 • @miarka 22:21:00
  Nie zlekceważył, bo pogniewał się na formę. Treści prawdopodobnie nie zrozumiał.
 • @Lotna 09:55:27
  Co do formy, to mam dość skromne wymagania, ale jednak mam.

  Co do treści, coś tam dopowiedziałem Miarce, Andrzej Madej 26.12.2016 22:44:51, ale nie widzę poważniejszych analogii pomiędzy Polską a Ukraińską rzeczywistością polityczną.

  Jako główny Polski problemem, uważam obecnie utrzymanie demokratycznej kontroli narodu nad rządzącymi i administracją. I to pomimo znaczącego ograniczenia naszej suwerenności przez ponadnarodowe ośrodki sterowania. Trudno jest pogłębiać te debaty, bo z jednej strony anarchizujący komentatorzy podważają sens jakiegokolwiek współdziałania (wszyscy won), a z drugiej totalna opozycja wykorzystuje międzynarodowe zależności dla terroryzmu politycznego.

  Jeżeli do tych emocjonalnych uproszczeń, dodać jeszcze dewiacje rasistowskie i ateistyczne, to trzeba bardzo uważać by nie marnować czasu.
 • @Autor
  Pan nic nie rozumie..

  demokracja w społeczeństwie zatrutym fluorem i chlorem, Telavizją i innymi wynalazkami, nie ma racji bytu..

  Należę do mniejszości, co to tekst ze zrozumieniem przeczytał..
  Idee piękne i chwalebne, ale utopijne.. jesteś Pan teoretykiem lepszego Świata..

  Niestety realia są inne..

  Skłaniam się ku oświeconemu totalitaryzmowi.. monarchia?

  Demokracja ma rację bytu, jeżeli wszyscy są na tym samym poziomie intelektualnym.. a to nie możliwe :(

  Demokracja to piękna rzecz, ale ludzie nie przystają do niej..


  Proponował bym test wiedzy:
  1) ilu kolegów sprzedał Bolek za lodówkę
  2)nazwisko Komorowskiego "rodowe"
  3)w jakim języku Tusk rozmawiał z babcią
  itp..itd..

  Demokracja ma sens, gdy wyborcy są świadomi..

  Obecnie elektorat sterowany za pomocą Telavizji nie ma nic wspólnego z demokracją.. :(

  Pozdrawiam Romantyka Teoretyka :)
 • @wk..ny 12:58:22
  Dziękuję za komentarz, napomnienia, ale ...

  Dla mnie wybór demokracji, jako formy wyrażania troski o wspólne dobro, to powiązanie wolności i równości przez sumienie.
  Oto Polska właśnie. Ja z tego nie mam jak ustąpić.

  Realia wczoraj:
  Zanim wynalazek Gutenberga (wydawnictwo stosujące maszynę drukarską) został zastosowany do praktyki politycznej, minęło ok 300 lat. Wynalazek interaktywnego wydawnictwa dla każdego (Internet) nie ma jeszcze ćwierć wieku.
  A sieć wiedzy świetnie rokuje dla samodzielności, różnorodności, solidarności.

  Realia dzisiaj:
  Trzeba by przekonać PiS do zmiany ordynacji na JOW. Bo polityczni terroryści są dogadani z wrogami wolności. I nic ich już nie zablokuje, poza powszechnym nadzorem obywatelskim.
  A Kukiz'15 i PO dadzą na zgodę ...

  Również pozdrawiam :)
 • @Andrzej Madej 13:27:54
  "Trzeba by przekonać PiS do zmiany ordynacji na JOW. Bo polityczni terroryści są dogadani z wrogami wolności."

  ..yyyyyyyyyyyyy?? zgłupiałem doszczętnie..

  Podług Pana PiS jest w opozycji do politycznych terrorystów i wrogów wolności.. niezłe jaja ;)


  troszkę Pan odpłynął w odrealnienie.. teoretyzowanie fajna sprawa..
  ale zejdźmy na Ziemię.. Czy na Utopii pada śnieg? bo w Polsce chlapa..
 • @wk..ny 14:40:03
  > "Podług Pana PiS jest w opozycji do politycznych terrorystów i wrogów wolności.. niezłe jaja ;)" <<br />
  Gdyby nie było kontekstu zagranicznego, parasola międzynarodówki lewicowo-liberalnej nad Polską sceną polityczną, mógłbym poważnie rozważać wersję super ustawki. Ale ten parasol jest. Jak kiedyś był parasol nad NSZZ Solidarność i nie był to parasol Moskiewski.

  Na tym fakcie oraz na obserwacji światowej promocji eugeniki, eutanazji i cyborgizacji, oparte są moje trzy teksty, przekonujące do zwiększenia suwerenności Polski poprzez wprowadzenie ordynacji JOW.

  Trafność naszych diagnoz będzie zweryfikowana do końca stycznia.
  Gdyby Pan był blisko, zaproponowałbym podanie ręki i zakład ...
 • ...
  Co to jest wolność?
  http://racjonalizm.neon24.pl/post/132202,co-to-jest-wolnosc

  Rewolucja francuska w 18. w., a sytuacja w Polsce w 21. w...
  http://racjonalizm.neon24.pl/post/134870,rewolucja-francuska-w-18-w-a-sytuacja-w-polsce-w-21-w
 • @Redaktor1966 18:14:01
  Szerokie objaśnienia.
  Ja pozostaję przy WOLNOŚCI, RÓWNOŚCI, EDUKACJI przeciw EUGENICE, EUTANAZJI, CYBORGIZACJI.

  Analogie Francja XVIII wieku z Polską XXI wieku: Luwr na Nowogrodzkiej, Wersal na Żoliborzu. A drugie Betlejem na Wiejskiej.
  Cuda w Warszawie.

  Wniosek: Zmienić ordynację na JOW, by obronić Sejm przed odlotami.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY