Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
233 posty 2563 komentarze

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Obligacje dla przedsiębiorczości

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rozwój przedsiębiorczości w sieci wiedzy wymaga nowych instrumentów regulowania efektywności ekonomicznej.

 Bon dla rozwoju pracy solidarnej

 
Pisząc o Bonach dla pracodzielności, jako o nowym instrumencie finansów publicznych, skupiłem się na rosnących potrzebach pracy solidarnej. Do tego użyteczny będzie Bon rozwoju, już wprowadzony przez rząd dla organizowania partnerstw publiczno-społecznych w finansowaniu usług ze Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
 
Zgodnie z intencjami przedstawianymi od kilku lat w Małopolskim Partnerstwie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, Bon rozwoju pomoże w dokonywaniu racjonalnych wyborów na rynku usług edukacji przez całe życie. W tym również pomoże w najlepszym dopasowaniu usług społecznych, do potrzeb konkretnych gospodarstw domowych, dla samokształcenia w rodzinie.
 
Ułatwiając subsydiarne finansowanie tych kluczowych kompetencji dla pracy solidarnej w domu, lub dla pracy dobroczynnej we wspólnotach. Podnosząc wiedzę i umiejętności medyczne, ekonomiczne i historyczne, dla samodzielnego korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii.
 
 
Multi wspólnotowość społeczeństwa sieci wiedzy
 
Ale samo realizowanie pracy nie przesądza jeszcze o poziomie zadowolenia z podjętego trudu. Dla określenia satysfakcji, uwzględniać musimy również ocenę właściwego zainwestowania czasu i innych zasobów. Odpowiedniość efektu do podjętego ryzyka, czyli efektywność ekonomiczną przedsiębiorczości.
 
Zarówno przedsiębiorczości podejmowanej na prywatną odpowiedzialność i rachunek, jak i przedsiębiorczości podejmowanej przez nasze wspólnoty. Właśnie wspólnoty, bo dzięki horyzontalnej sieci wiedzy, coraz częściej uczestniczymy w działaniach wielu wspólnot i to nawet fizycznie znacznie od siebie oddalonych.
 
Do efektywnego  ekonomicznie wykorzystania czasu i zasobów materialnych, w programach wykorzystujących horyzontalne media dla dobrostanu społecznego, koniecznym będzie wprowadzenie nowego instrumentarium sieciowych polityk publicznych.
 
 
Krajowe programy sieciowych polityk publicznych
 
Należy oczekiwać, że powstające dzięki cyfrowej multi wspólnotowości horyzontalne współdziałania, będą wspomagane środkami publicznymi, jako programy sieciowych polityk publicznych (dalej: program). Praktyka coraz częściej wskazuje na takie potrzeby zdrowia czy edukacji, które z uwagi na zróżnicowanie stylu życia osób czy rodzin, powinny być udostępnione w całym kraju, ale z umożliwieniem elastycznego dopasowania do lokalnych specyfik. Czy politycznych preferencji samorządowego samostanowienia.
 
Tak stajemy wobec konieczności zapewnienia: (i) efektywności ekonomicznej, (ii) równości dostępu do usług publicznych, (iii) stosowania zasady subsydiarności, (iv) hierarchicznego powiązania administracji krajowej i terytorialnej oraz (v) społecznej kontroli nad wydatkami publicznymi. Dla równoczesnego respektowania tych warunków w sieciowych programach koniecznym jest zastosowanie nowych instrumentów finansowych.
 
 
Trzy wymiary regulacji ekonomicznej dzięki obligacjom społecznym
 
Podstawową właściwością obligacji społecznej, jako nowego instrumentu rynku finansowego, jest staranne opisanie podejmowanej polityki publicznej, zgodnie z wcześniejszym zapreliminowaniem tego wydatku przez budżet państwa.
 
Dzięki przejrzystości, obejmującej zarówno etap określania celów i zadań, etap realizacji preliminarzy, jak i etap rozliczania wydatków, możliwe będzie społeczne wartościowanie efektywności ekonomicznej całego programu. Następuje ono w formie wyceny obligacji społecznej zarówno w okresie jej emisji jak i późniejszego obrotu na rynku wtórnym. Możliwość społecznego wartościowania, to pierwszy z wymiarów regulacji ekonomicznej.
 
Drugi wymiar regulacji ekonomicznej polega na elastycznym dopasowaniu faktycznej wielkości środków do skali zainteresowania programem. W razie sukcesu programu, czyli ponad planowanej skali uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach, wprowadzona do publicznego obrotu obligacja, pozwala na elastyczne ponawianie emisji.
 
Trzecim wymiarem regulacji ekonomicznej,  jest związanie korzyści finansowych, zarówno osób pożyczających pieniądze jak i osób zarządzających ich wydatkowaniem, z ustaloną w warunkach emisji efektywnością realizacji programu sieciowego. Obecnie jest to najczęściej podkreślany walor regulacji ekonomicznej uzyskiwany dzięki obligacji społecznej. Walor istotny nie tylko, tak jak w naszym przypadku, w programach sieciowych polityk publicznych, ale i w prostszych logistycznie programach polityk publicznych, adresowanych do jednostkowego zadania publicznego.  
 
 
Przedsiębiorczość społecznej gospodarki rynkowej 
 
Wprowadzenie elementów ryzyka i do finansowania i do zarządzania programami sieciowych polityk publicznych, otwiera nowe przestrzenie dla przedsiębiorczości społecznej. Dla działań wspólnot pamięci i tożsamości, ocenianych politycznie po ich zakończeniu (aposteriorycznie), a nie jak dziś przed ich rozpoczęciem (apriorycznie).
 
Należy się spodziewać, że tego rodzaju kultura gospodarowania wspólnymi zasobami, wykorzystywać będzie dobra i usługi dostarczane dzięki przedsiębiorczości prywatnej.
 
Odpowiednio do potrzeb solidarnego rozwoju wiedzy w otwartych oceanach społecznej gospodarki rynkowej. 

KOMENTARZE

 • nie wiem , jakie autor wysnuł wnioski z naszej PRLowskiej
  histori, ale chyba zatrzymał się na haśle: socjalizm tak - wypaczenia nie. Jest to w dużym stopniu zbieżne z polityką obecnego rządu wprowadzającego sanacyjny etatyzm. Generalnie - jakichkolwiek zaklęć słownych byśmy nie użyli, to socjalizm zwyczajnie NIE DZIAŁA. Szczególnie w tak dużej skali. Wszelkie partnerstwa PP kończą się na komunalizacji strat i prywatyzacji zysku.
 • @Marqus 12:29:49
  Moimi wnioskami z PRL było założenie w 1989 roku Krakowskiej Giełdy Towarowo Pieniężnej i pierwszego prywatnego przedsiębiorstwa maklerskiego (kierowałem jego przez zarządem 17 lat).

  Teraz, podobnie jak Pan, obawiam się "neosanacyjnego" rozrostu administracji publicznej. Może to być etatystyczna odpowiedź na wzrost potrzeb kompetencji społecznych.

  Alternatywą, jest rozwój rynków usług społecznych, co wymaga wprowadzania nowych instrumentów do dokonywania wyborów w finansach publicznych. Na tym blogu pisuję od lat o budżetach obywatelskich, bonach rozwoju i obligacjach społecznych.
 • "Społeczna gospodatka rynkowa" co to jest ?
  Gospodarka jest rynkowa albo nie i zawsze jest społeczna bo pojęcie gospodarki odnosi się do aktywności gospodarczej narodu czyli społeczeństwa.

  OK ale rozumiem że chodzi metody finansowania małych i średnich podmiotów gospodarczych. Ja by tu dorzucił i te najmniejsze podmioty gospodarcze czyli zwykłych obywateli.

  Moim zdaniem ideą jest rezygnacja z usług globalnej lichwy która raz grabi a dwa kredytuje bardzo wybiórczo czyli selektywnie (swoich kredytuje).

  Moim zdaniem problem jest systemowy i łatwy do rozwiązania w sensie merytorycznym (ale trudny ze względu na siłę polityczną globalnej lichwy)

  Banki ustawowo powinny mieć obowiązek udzielania kredytów obywatelom i małym oraz średnim firmom na poziomie inflacji.
  czyli bez zysków z Lichwy. Bank powinien wydzielić ze swoich zasobów (składek) np obowiązkowa pulę 30-50% posiadanych zasobów pieniężnych na taki cel. Wielkie firmy mogą już same negocjować warunki a w tym poziom lichwy bo mają od tego specjalistów.

  Poza tym firmy i obywatele powinni mieć prawo do "emitowania obligacji"
  do nabycia przez każdego chętnego obywatela Polskiego.
  Emitujący określa warunki obligacji .. ile za ile i po jakim czasie...
  Obligacje takie muszą być zatwierdzane i monitorowane przez KNF
  inaczej będą się pojawiały afery typu "Amber Gold" ...
  Amber Gold w istocie też generowała obligacje (obligowała się do generowania zysków na określonym poziomie).. zebrał pieniądze z rynku.. i zbankrutowała..
  Podobni działają nieuczciwi developerzy..."obligują się" do budowy mieszkań na przedpłaty ... trochę pobabrzą koparą w ziemi... a jak zbiorą kasę od nabywców tych "obligacji czyli zobowiązań" czyli jak sprzedadzą wszystkie " obligacje" to "bankrutują" a kasa znika.

  Obligacje powinny być gwarantowane przez rząd i przez rząd egzekwowane prawa nabywców gdyby emitent coś "namieszał"
  Emitent który nie wykupuje obligacji traci majątek a jak go już rozprowadził po rodzinie to On i jego rodzina idą do pierdla odpracować w obozach pracy wszystkie pieniądze które muszą wrócić do nabywców wraz z odsetkami..
  Kary muszą być drastyczne by emitentami zostawali wyłącznie ludzie działający w dobrej wierze...
  Oszustom ma się ten interes nie opłacać.. bo forsę z nich oraz od ich rodziny rząd i tak wydusi albo odpracują w obozach pracy co do grosza..

  Język prosty to i wiadomo co chciałem powiedzieć.
  Czy pomysł jest dobry to inna para kaloszy...można dyskutować i szukać lepszych rozwiązań...
  Moim zdaniem systemowe ograniczenia dla lichwy i Obligacje obywatelskie pod nadzorem rządowym to dobry pomysł.
  Bogacić się mają obywatele a nie globalna lichwa.
 • @Oscar 13:17:01
  1) Proszę by skasował Pan komentarz z godziny 12:29:48, bo inwektywy zniechęcają większość osób do czytania.

  2) Wszystkie wprowadzane przez mnie w blogowych tekstach ekonomicznych pojęcia i relacje, mają swoje odpowiedniki w praktyce gospodarczej. Proporcja wielkości tekstu publikowanego i nie publikowanego jest jak 1:10. Nie sądzę, by warto było publikować szczegółowe koncepcje czy preliminarze.

  3) Esencjonalnie o lichwie międzypokoleniowej, jako największym obecnie zagrożeniu dla naszej wolności, pisałem wiele razy.
  Na przykład w maju 2015:
  http://si.neon24.pl/post/122993,gdy-na-tytaniku-gore

  4) Pana pomysł "obligacji obywatelskiej" warto rozważać w warunkach kierowania pozyskiwanych środków na cele publiczne. Inaczej, koszty transakcyjne (przygotowanie emisji, obsługa informacyjna, operacyjna, rozliczeniowa, gwarancje bezpieczeństwa ...) będą zbyt duże. Czyli sensem takiej "obligacji obywatelskiej" musiałoby być jakieś partnerstwo prywatno - publiczne.
  Siedem lat temu proponowałem (20 stron tekstu) wprowadzenie podobnego instrumentu władzom jednego z województw. Powiedziano mi, że warto będzie do tego wrócić za 10 lat.
  Na odchodne napisałem o tym pomyśle co nieco na Nowym Ekranie.
  http://si.neon24.pl/post/30259,szelkomrowek-ponad-wszystko

  5) Moja propozycja rządowej "obligacji społecznej" ma inną skalę oddziaływania (chyba 100 razy większą), od Pana "obligacji obywatelskiej". Czyli koszty transakcyjne są łatwiejsze do wkalkulowania. W połowie 2016 roku przedstawiałem ją (25 stron tekstu) w Ministerstwie Rozwoju.
  I znów: warto będzie do tego wrócić za jakiś czas.
 • @Andrzej Madej 15:21:51
  Prostym rozwiązaniem jest uruchomienie krótkiej sprzedaży obligacji państwowej. "Krótko sprzedający" staje się defacto emitentem obligacji.
  przejmuje na siebie zobowiązana obligacji.

  Trzeba by tylko ograniczyć czystą spekulację.. czyli ograniczyć rynek do podmiotów krajowych , małych , średnich przedsiębiorstw z Polskim kapitałem oraz dla osób fizycznych Polskiego obywatelstwa oraz pewnie ograniczyć wysokość transakcji.
  Dostęp do tego rynku musi być ściśle nadzorowany by nie było wyłudzeń przez firmy słupy czy ludzi słupy.
 • @Oscar 16:24:38
  Ten ostatni warunek jest niestety trudno do spełnienia bo przy obecnej korupcji.. służby czy wysoko ustawieni urzędnicy zawsze będą szukali drogi do łatwych pieniędzy.
 • @Oscar 16:28:13
  Ograniczenie kręgu nabywców instrumentu można spowodować albo przez ograniczanie dostępu niechcianym (to jest łatwo oszukać) albo przez dodatkowe zachęty dla wybranych (np. w powiązaniu z systemem emerytalnym).

  Uważam, że ten drugi kierunek lepiej rokuje, ale wymaga większej skali (dostępności), regulacji, przejrzystości. Dlatego preferowana przez mnie nazwa dla "Polskiego modelu obligacji społecznych" to "Obligacja posagowa".
 • @Andrzej Madej 21:32:43
  Jak zwał tak zwał ważna jest realizowana funkcja i na czyją rzecz ta funkcjonalność działa....oraz na ile jest nie do skorumpowania..

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY