Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
233 posty 2563 komentarze

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Kluby Rozwoju Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dynamiczna Polska, jak nowe wino, czeka na nowe bukłaki kultury solidarności.

W Rzeczpospolitej
 
Przyśpieszając nasze działanie
w systematycznym czasie Chronos,
o spontaniczny czas Kairos
oraz
poszerzając nasze działanie
w wertykalnych relacjach hierarchicznych,
o horyzontalne relacje demokratyczne,
 
cyfrowa komunikacja wymaga wprowadzania nowych instytucji życia publicznego
dla narodowej integracji we wspólnotach samorządowych.
 
Wymaga od poważanego państwa, wprowadzania nowych instytucji infrastruktury solidarności.
 
 
Infrastruktura solidarności
 
Sieciowe otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy i powiększanie ich praktyką solidarnego rozwoju wiedzy, ujawnia w gminnych wspólnotach samorządowych, nową potrzebę środowiskowej autoryzacji i udostępniania rodzinnych informacji, istotnych dla jej pamięci i tożsamości.
 
Potrzebę tą powinno zaspokoić poszerzenie funkcjonalności już istniejących instytucji kultury, dzięki społecznym potencjałom pracy dobroczynnej, szczególnie najstarszego pokolenia mieszkańców.
 
Uważam, że wykorzystanie zasobów kompetencyjnych, administracyjnych i technicznych domów kultury, bibliotek, muzeów dla nestoralnej pracy dobroczynnej w wiązaniu rodzinnych i społecznych depozytów pamięci z gromadzkimi repozytami, powinno nastąpić jako nowe zadanie publiczne instytucji administrowanych przez władze gminy, przy wsparciu rządu.
 
Proponuję by wprowadzenia takich instytucji które nazwałem Klubami Rozwoju Polski, wykorzystać obecność w każdej gminie ośrodków aktywizacji seniorów.
 
Przesłankami dla takiego wzbogacenia infrastruktury kultury solidarności, o nową instytucją o funkcjach zbliżonych i do gminnej biblioteki i do domu kultury i do regionalnego muzeum i do Instytutu Pamięci Narodowej i do Centrów A|ktywności Seniorów, jest nie tylko (1) rozwój kultury pamięci dla wzmacniania relacji międzypokoleniowych, nie tylko (2) rozwój partycypacyjnych form demokracji ale i (3) rozwój domowej edukacji pracy solidarnej, dla wolnego, równego i solidarnego korzystania z nowoczesnych technologii.
 
 
Samodzielność dzięki samorządności dla wolności
 
Przewiduje się oddziaływanie Gromadzkich Repozytoriów Pamięci na wzrost aktywności społecznej w praktyce samorządności obywatelskiej, w zakresach: Budżetów obywatelskich, Ładu przestrzeni, Tożsamości narodowej oraz Samopomocy zdrowia.
 
  
Plansza 1. Oddziaływanie Gromadzkich Repozytów Pamięci w gopodarce solidarności.
 
Gromadzkie Repozytorium Pamięci obejmuje tematycznie pięć sekcji, o specjalistycznych treściach, misji i źródłach wprowadzanych materiałów.
1. Budżety:
Treść: społeczne inicjatywy do konkursowego priorytetowania zadań publicznych.
Misja: partycypacja w demokracji bezpośredniej.
Źródło: coroczne procedury konkursowe.
2. Przestrzenie:
Treść: społeczne rzecznictwo publicznych wartości podejmowane w trakcie formalnych procedur gospodarowania przestrzenią.
Misja: publiczne wartości przestrzeni.
Źródło: okazjonalne procedury decyzyjne.
3. Tożsamość:
Treść: coroczne wydarzenia umacniające tożsamość wspólnoty.
Misja:owocowanie tradycji.
Źródło: opracowanie organizatora jubileuszy.
4. Zdrowie:
Treści: organizacja i znaczenie Okresowych Przeglądów Zdrowia.
Misja: kompetencje dla samopomocy zdrowia.
Źródło: opracowanie organizatora przeglądów zdrowia.
5. Wspomnienia:
Treść: fragmenty osobistych kronik życia rodzinnego, znaczące dla życia wspólnoty.
Misja: solidarny rozwój wiedzy.
Źródło: swobodne opracowanie autorskie.
 
 
 Plansza 2. Organizacja Gromadzkich Repozytoriów Pamięci przez Kluby Rozwoju Polski.
 
Zasięg opisywanych zdarzeń powinien być określony wedle uznania jego inicjatorów, w zależności od lokalnej specyfiki i może obejmować terytorialnie rejon jednego lub kilku osiedli czy wsi.
 
Subsydiarne wsparcie rządu powinno być preliminowane jako nowe zadanie publiczne „internetowego wsparcia repozytoriów pamięci”, a realizowane poprzez powierzenie wybranej instytucji prowadzenia Krajowego portalu wsparcia GRP.
 
Należy przewidywać, że użyteczność Gromadzkich Repozytoriów Pamięci będzie rosła, odpowiednio do wzrostu znaczenia: (1) pracy dobroczynnej w gospodarowaniu społeczeństwa sieci wiedzy, (2) domowej edukacji pracy solidarnej w narodowym systemie rozwoju wiedzy, (3) personalizacji usług publicznych, (4) instytucji demokracji bezpośredniej w ustroju samorządności, (5) instytucji demokracji bezpośredniej w ustroju narodowych programów rozwoju.
 
 
Z odsieczą dla Brukseli
 
Przedstawione powiązanie, pomiędzy samodzielnością zwiększającą się dzięki cyfrowemu otwarciu sieci wiedzy i wolnością, która może się rozwijać dzięki podjęciu pracy samorządowej seniorów i nestorów, jest wykorzystaniem procesów demograficznych zachodzących w całej Europie.
 
Podjęcie przez najstarsze pokolenie pracy dobroczynnej dla odpowiedzialnego rozwoju Ojczyzn, stoi zatem i przed Białorusinami, Czechami, Litwinami, Niemcami, Słowakami, Ukraińcami i Rosjanami.
 
Polacy są dla tej pracy formowani od wieków. Od Benedyktyńskiej Ora et labora, przez Norwidowska pracę dla zmartwychwstania, do Jano Pawłowego powiązania godnością politycznej równości, wolności i solidarności. 

 

Czy stać nas na rzecznictwo tego dziedzictwa dla Europy jutra

-------------------------

Uwaga redakcyjna: coś zmieniono na portalu w trybie wprowadzania obrazków i teraz ukazują się w marnej jakości. Osobom zaintersowanym szczegółami prześlę lepsze wersje, po mailu na moją pocztę wewnętną.

KOMENTARZE

 • Autor
  Jak w poważnym to nie w Polin .Salut. 5* .
 • @ Autor
  "Dynamiczna Polska, jak nowe wino, czeka na nowe bukłaki kultury solidarności."

  Jaka Polska?
  Dynamiczna?
  A w czym taka dynamiczna ta Polska?
  W ustalaniu nowych podatków?
  W instalowaniu Polin?

  Proszę mi napisać, w czym Polska jest dynamiczna.
 • @ Autor
  "Podjęcie przez najstarsze pokolenie pracy dobroczynnej dla odpowiedzialnego rozwoju Ojczyzn, stoi zatem i przed Białorusinami, Czechami, Litwinami, Niemcami, Słowakami, Ukraińcami i Rosjanami."

  Mało kto w tym najstarszym pokoleniu zdaje sobie sprawę z tego prostego faktu, że młodsze pokolenia zdychają pod naciskiem podatków i rozmaitych danin.
 • @Repsol 22:12:38
  "Jak w poważnym to nie w Polin ."

  Zgadza się :-(

  Pozdro!
 • @Repsol 22:12:38
  "Jak w poważnym to nie w Polin. "
  Zgoda.
  Wolność jest nam zadana.
 • @Jasiek 23:59:49
  "A w czym taka dynamiczna ta Polska?"

  Dynamiczna dzięki różnym wymiarom technologii komunikacyjnych, już domagając się o zasadę równości dla ustroju demokracji.
  Zmiany w technologii zawsze skutkują z opóźnieniem. Pomysł Gutenberga czekał na swoje polityczne owoce trzy wieki.
  Coś jak u Ziemkiewicza. Polska trendsetterem narodów.

  Nie wszyscy w Polsce muszą się skupiać na tej kampanii samorządowej ...
 • @Jasiek 00:01:47
  " Mało kto w tym najstarszym pokoleniu zdaje sobie sprawę z tego prostego faktu, że młodsze pokolenia zdychają pod naciskiem podatków i rozmaitych danin. "

  Ten "Mało kto", może pokazać na punkt podparcia solidarności dla wolności.
  W mojej wizji Klubów Rozwoju Polski to wystarcza. Nie "seniorzy" lecz nestorzy.
 • @Andrzej Madej 04:04:00
  "Ten "Mało kto", może pokazać na punkt podparcia solidarności dla wolności."

  Pan wybaczy ale to już jest bełkot: jaka wolność? jaka solidarność w tym czerwonym łagrze?

  Tak samo jak to:

  "Przedstawione powiązanie, pomiędzy samodzielnością zwiększającą się dzięki cyfrowemu otwarciu sieci wiedzy i wolnością, która może się rozwijać dzięki podjęciu pracy samorządowej seniorów i nestorów, jest wykorzystaniem procesów demograficznych zachodzących w całej Europie."

  Już widzę jak "wolność" zwiększa się dzięki pracy samorządowej seniorów i nestorów. Chyba, że przejdą na islam ;-(
  A procesy demograficzne w Europie to trzeba Drogi Panie całkowicie wytępić, a nie wykorzystywać. Bo są złe. Bardzo złe.
 • @Jasiek 09:28:28
  Pan sieje defetyzm i usprawiedliwia poczucie zniewolenia.

  W efekcie działa Pana na rękę biurokratycznemu aprioryzmowi, który pleni się w Polsce od ok 25 lat, dzięki ideologii kapitału społecznego.

  W konsekwencji otwiera Pan drzwi do tępienia procesów demograficznych za pomocą segregacji w obozach przyjemnej śmierci.

  To jest złe.
  Bardzo złe.
 • @Andrzej Madej 09:45:39
  "Pan sieje defetyzm i usprawiedliwia poczucie zniewolenia."

  Mam się cieszyć z tego co jest na około?
  Czym to ja tak usprawiedliwiam poczucie zniewolenia?
  Tym, że zwracam uwagę, że ono istnieje?
  Panu się coś nie poprzestawiało przypadkiem?


  "W konsekwencji otwiera Pan drzwi do tępienia procesów demograficznych za pomocą segregacji w obozach przyjemnej śmierci."

  Te procesy, które istnieją rzeczywiście trzeba tępić - chyba, że podoba się Panu wymieranie populacji - i proszę mi nie zarzucać defetyzmu, bo to ja widzę wyraźniej i piszę konkretniej o tym co się dzieje.
  A Pan się w tym czasie zachwyca technologią i pisze o wykorzystaniu tych procesów czyli wymierania... można i tak. Pewnie żeby było bardziej "wolne i solidarne" ;-(((
  Ale to Pan już mentalnie tkwi w tym "obozie przyjemnej śmierci".
  Na czerwono ;-DDD

  Mam już sobie iść?
 • @Jasiek 00:01:47 ?????????????4
  "Mało kto w tym najstarszym pokoleniu zdaje sobie sprawę z tego prostego faktu, że młodsze pokolenia zdychają pod naciskiem podatków i rozmaitych danin."

  tak, Ci poddani ekonomicznemu holocaustowi starcy nie zdają sobie z niczego sprawy, poza świadomością własnej krzywdy.

  A ci, co podobno zdychają pod naciskiem danin (które też płacą owi starzy, nic nie kumjący aroganci), życzą z dobroci serca cudzym ojcom i matkom jak najrychlejszej śmierci.
 • Pytania osobiste
  czy ktokolwiek rozumie, o czym Pan pisze?

  kto finansuje tę pana działalność ? Aby pisać tak niezrozumiale, trzeba włożyć w to wiele wysiłku.
 • pytanie praktyczne
  czy samorząd jest pozytywny ?

  wyjaśniam: z praktyki wiadomo, że władzę w samorządzie zdobywają osobniki bez skrupułów, aby nie powiedzieć przestępcy.

  Powołanie samorządów w Polsce było wydaniem lokalnych społeczności na rządy lokalnych klik i grabież.

  Tylko ogólno-pańtwowa tryrania jest w stanie zaprowadzić jakikolwiek stabilny porządek, oparty na trwałych zasadach i zapewnić przestrzeganie praw jednostek.
 • @interesariusz z PL 10:26:07
  "A ci, co podobno zdychają pod naciskiem danin (które też płacą owi starzy, nic nie kumjący aroganci), życzą z dobroci serca cudzym ojcom i matkom jak najrychlejszej śmierci."

  A gdzie Szanowny Intersariusz to wyczytał? We własnej wyobraźni? ;-DDD

  Pozdro!
 • @Jasiek 10:38:57
  widać to z działalności wszystkich rządów 3RP oraz wypowiedzi w sieci.
 • @interesariusz z PL 10:54:01
  "widać to z działalności wszystkich rządów 3RP oraz wypowiedzi w sieci."

  Ponieważ Twój komentarz, za który Ci bardzo dziękuję, był skierowany do mnie to myślałem, że mi zarzucasz takie haniebne podejście do sprawy.

  Ale u mnie jest wprost przeciwnie - wszyscy mają żyć, a nie ledwo dychać pod patologicznym prawem i podatkami.

  Ukłony
 • @Andrzej Madej 04:47:38
  Aby pisać o samorządnej organizacji państwa należy wskazać cel wokół którego samorządność się organizuje.
  Bo równie dobrze może to być samorządność grupy bandytów, a ich celem jest korzyść własna kosztem innych.
 • @Jasiek 10:08:49
  " Czym to ja tak usprawiedliwiam poczucie zniewolenia? "

  Są czasu zmian. Nowe wynalazki zawsze na początku służyły silniejszym do powiększania przewag. To widać na przykład w centralizacji instytucji samorządowych.
  Ja widzę zło.
  I szukam wykorzystania nowych narzędzi i technologii rozwiązań dla dobrostanu społecznego. Rzeczywiście czując sympatię do tych innowacji.


  "Mam już sobie iść?"

  Jak wiemy, bez agresywnych szczupaków, karpie psują się od głowy.
 • @interesariusz z PL 10:28:37
  " czy ktokolwiek rozumie, o czym Pan pisze? "

  Nie jestem pewien kto rozumie. Niektórzy pytają i wtedy idzie jak po maśle.

  " kto finansuje tę pana działalność ? "

  Finansuję sam.
  Ma to swoje wady i zalety. Na przykład można wycofać się z błędów, których nie popełnia tylko ten, który nic nie robi.
 • @interesariusz z PL 10:35:35
  Nie widzę możliwości popytowego rozwoju innowacji dla gospodarki sieci wiedzy, bez samorządowego wsparcia kompetencji dla samodzielności w korzystaniu z wolności.

  O czym napiszę więcej za kilka dni.
  Zapraszam ...
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:23:04
  " Aby pisać o samorządnej organizacji państwa należy wskazać cel wokół którego samorządność się organizuje. "

  Cel samorządowego wsparcia samodzielności, wskazałem we wcześniejszej notce: wolność - równość - solidarność.
  To główne wyzwanie Europy jutra.
  http://si.neon24.pl/post/145376,europa-jutra
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:23:04
  "Bo równie dobrze może to być samorządność grupy bandytów, a ich celem jest korzyść własna kosztem innych."

  /Krzysztof Wojtas/


  Wcale Pan tutaj nie przesadził. Im bardziej decentralizujemy instytucje samorządowe, tym realniejszy staje się kształt skorumpowanej grupy bandytów.
 • @AgnieszkaS 18:57:05
  Ja nie piszę o formalnej czy nieformalnej grupie interesów, ulokowanej w strukturze władzy. Określanej czasami terminem "samorząd".

  Ja piszę o dwóch instytucjach dla pracy dobroczynnej nad autoryzacją i publicznym udostępnianiem rodzinnych lub społecznych informacji, istotnych dla pamięci i rozwoju wspólnoty samorządowej.
 • @Andrzej Madej 11:41:46
  "Na przykład można wycofać się z błędów, których nie popełnia tylko ten, który nic nie robi."

  A jeśli ktoś robi samy błędy?
 • @Andrzej Madej 11:46:39
  "Nie widzę możliwości popytowego rozwoju innowacji dla gospodarki sieci wiedzy, bez samorządowego wsparcia kompetencji dla samodzielności w korzystaniu z wolności."

  "Nie widzę..."

  Wychowanie?
  Rodzina?
  Szkoła?
  Kościół (ale SW II)

  Jeszcze samorząd? To już pachnie totalniactwem. Wsparcie wsparciem, ale kij ma dwa końce i jak będzie wsparcie to będzie też inwigilacja - na zasadzie:

  "Nowe wynalazki zawsze na początku służyły silniejszym do powiększania przewag. To widać na przykład w centralizacji instytucji samorządowych.
  Ja widzę zło. "

  To chyba nie ja napisałem, więc proszę być konsekwentnym i sobie darować następne "wynalazki" - samorządowo-kompetencyjne.

  Jedyny prawidłowy kontakt jednostki ze strukturami rządowymi i samorządowymi to kontakt pośredni. Finansowy ;-) Przy zapłacie VAT - i to koniecznie gotówką. Bez głupich wynalazków.

  Rozumiemy się?
 • @Andrzej Madej 19:18:26
  "Ja piszę o dwóch instytucjach dla pracy dobroczynnej..."

  Znajdzie Pan frajera, co będzie dymał za darmo, to niech Pan z nim pogada o założeniu jakiejś "grupy inicjatywnej dobroczynnej samoregulacji edukacji samoświadomości profilaktyki solidarnościowej sieci wiedzy samorządności etyki" w skrócie GIDSESPSSWSE. Może mu Pan nawet uroczyście wręczyć legitymację "bycia członkiem" nr 1.

  Ach! Ale byłoby pięknie! ;-DDD
 • @Andrzej Madej 11:29:14
  "Jak wiemy, bez agresywnych szczupaków, karpie psują się od głowy."

  Zaraz tam agresywnych - konstruktywna krytyka jeszcze nikomu nie zaszkodziła - zwłaszcza tym co się rozpędzili na Błoniach ;-)

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY