Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
225 postów 2481 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Rodzinny rozwój dobrostanu narodowego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Województwa powinny podjąć programy służące rodzinnemu rozwojowi dobrostanu narodowego.

Stale rosnące możliwości samodzielnego zaspakajania potrzeb własnych i swoich bliskich, wskazują na rodzinną integrację tajemnicy wolności gospodarowania, jako na kluczowe źródło dobrostanu narodowego. Wprowadzenie takiego paradygmatu do ustroju społecznej gospodarki rynkowej, pomoże efektywnemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii dla humanizacji kultury pamięci i kultury zdrowia.

Zaproponowanie nowych strategii i innowacji dla systemów edukacji i ochrony zdrowia, wymaga programów pilotażowego sprawdzenia użyteczności nowych pojęć i standardów.

Proponuję dokonanie tego sprawdzenia poprzez realizację w wybranym województwie siedmiu Programów obejmujących subsydiarne wsparcie administracji publicznej dla rozwoju kultury pamięci i kultury zdrowia.

W zakresie kultury pamięci poprzez strategię: Międzypokoleniowej integracji edukacji.
W zakresie kultury zdrowia poprzez strategie: Kompetencyjnej integracji medycyny oraz Kompetencyjnej samoregulacji telemedycyny.
 
Celem programu kultury pamięci „Klub Rozwoju Polski", jest wsparcie społecznie aktywnych seniorów i nestorów w pozyskiwaniu, autoryzacji i upowszechnianiu cyfrowych zasobów kultury narodowej.
 
Celem programu kultury pamięci „Muzeum Pamięci Krajobrazu”, jest rozwój języka i instytucji solidarnego rozwoju wiedzy dla samokształcenia w rodzinie, poprzez nowe instytucje kultury poznania, w tym ułatwiające kontakt z dziełami artystycznymi dziedziny „Intermedia”.
 
Celem programu kultury zdrowia "Przegląd zdrowia 14" polegającym na teście sprawności fizycznej młodzieży w wieku 14 lat, jest dostarczenie rodzicom i opiekunom informacji porównawczej o stanie zdrowia dziecka.  
 
Celem programu kultury zdrowia „Otwarta Medycyna Szkolna” jest rozwój domowej edukacji medycznej dzięki organizacji w szkołach okresowych przeglądów zdrowia dla dzieci w wieku 7 i 14 lat oraz kursów edukacyjnych promocji zdrowia dla rodziców i opiekunów.
 
Celem programu kultury zdrowia "Przegląd zdrowia 56" polegającym na badaniach genetyczych osób w wieku 56 lat, celem dostarczenia informacji o potrzebach żywieniowych. 
 
Celem programu kultury zdrowia „Otwarta Medycyna Pracy” jest rozwój domowej edukacji medycznej dzięki organizacji przez zakłady pracy okresowych przeglądów zdrowia dla osób w wieku 28 i 56 lat oraz badań kontrolnych i kursów edukacyjnych promocji zdrowia.
 
Celem programu kultury zdrowia „Telemedyczna Kontrola Terapii” jest wprowadzenie świadczenipuzupełniającego zdrowotnego dla ułatwienia korzystania z telemedycznych usług lekarzy specjalistów.

Wypełniając społeczną inicjatywę, dla strategii "Międzypokoleniowej integracji edukacji", uczestniczyłem w zgłoszeniu propozycji "Muzeum Pamięci Krajobrazu" do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Wypełniając społeczną inicjatywę, dla strategii "Kompetencyjnej integracji medycznej" i „Kompetencyjnej samoregulacji telemedycyny”, uczestniczyłem w zgłoszeniu dwóch technologii medycznych: „Otwarta medycyna szkolna” oraz „Telemedyczna kontrola terapii”, do Ministra Zdrowia.
 
Wprowadzenie tych propozycji wymagać będzie współdziałania rządowych i samorządowych instytucji administracji trzech szczebli terytorialnych, przy respektowaniu wolności gospodarczej (zasad społecznej gospodarki rynkowej) dostawców usług edukacyjnych i medycznych.

Uważam, że nawiązanie takiego współdziałania wymaga przełamania barier oddalających współpracę tych struktur i poszerzających perspektywę efektywności gospodarowania o pracę dobroczynną (nie zarobkową).
 
Dlatego polityczna skuteczność publicznego rzecznictwa potrzeb pilotaży i ram ich realizacji, zależeć będzie od zainteresowania i udziału w nim osób starszych.
 
Osób gotowych do trudu bezinteresownej pracy, dla odpowiedzialności za sprawiedliwe wykorzystanie innowacji gospodarki opartej na wiedzy.

 

-----------------------
Więcej o wizji integracji edukacji  
//si.neon24.pl/post/145993,integrowanie-edukacji
 
Więcej o wizji integracji medycyny
//si.neon24.pl/post/144789,krakowska-misja-witalizacji-i-humanizacji-ochrony-zdrowia
 
Zgodnie z sugestiami, 26.10.2018 poszerzyłem nieco treść artykułu.

KOMENTARZE

 • autor
  ... integracja, realizacja, humanizacja, regulacja....

  Sorry, ale nic z tego nie rozumiem.
  Paradygmat - tym słowem zabił Pan we mnie dalszą chęć lektury.
 • ludzie chorzy często od lat nie mają żadnej diagnozy
  a Pan tutaj o profilaktyce ?

  Czego, skoro nawet istniejących chorób polska medycyna nie jest w stanie rozpoznać?

  Nie ma medycyny, a profilaktyka ogólna jest nierealna biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania środowiskowe.

  Ot, nabijanie kabzy kolejnym hochsztaplerom. którzy postanowią się na tej profilaktyce obłowić. Kasę da się wyłudzić, nie wykazując się żadnymi rzeczywistymi rezultatami.
 • autor
  1. Dlaczego wolność gospodarowania musi być koniecznie "rodzinna", a nie np. indywidualna?

  2. Co się kryje pod zbitką "integracja przestrzeni edukacji"? Z czym niby ta przestrzeń ma zostać zintegrowana?

  Diagnoza na polską edukację jest jedna, od wielu lat ta sama: Odciążenie szkoły/nauczyciela od obowiązków biurokratycznych + eliminacja selekcji negatywnej (zwiększenie zarobków belfrów) + decentralizacja programów nauczania (bezwzględnie wymagane minimum programowe, raczej wąsko zakreślone + duża swoboda nauczyciela w pozostałym zakresie + branie przy rozliczaniu efektywności belfrów pod uwagę nie tylko wyników, lecz także opinii uczniów/rodziców (umiejętność wychwycenia tych, którzy "potrafią przekazywać wiedzę" i "panować nad klasą").

  3. Dlaczego pisze Pan "integracja profilaktyki medycznej", zamiast po prostu, jak przystało, napisać: "Popularyzacja czy też propagowanie profilaktyki medycznej"? Toż to jakaś sztuczna kalka z angielskiego, te integracje...

  4. "Pamięć krajobrazu" - kolejny oksymoron. Wystarczy napisać "ochrona przyrody".

  Niech Pan jeszcze raz przeczyta własne zdanie:

  "Społeczna strategia integracji profilaktyki medycznej dla dwóch technologii medycznych: „Otwarta medycyna szkolna” oraz „Telemedyczna kontrola terapii” - do kogo Pan mówi??? Nikt tego nie przetrawi....
 • @Autor
  Panie Andrzeju
  Czytam z zainteresowaniem pańskie uwagi, gdyż poruszają sprawy, które powinny być rozważone w projektowaniu kształtu przyszłego społeczeństwa.
  Rozważa Pan relacje na niskim stopniu integracji, czyli rodzina - gmina (kiedyś dodawany był powiat).

  Poniekąd łączy się to z moim ujęciem, gdzie wskazuję, że najpierw musimy sami określić jak chcemy żyć. A tego narzucą nam (mam nadzieję) "władze centralne".
  Personalizm zakłada samodzielne rozliczenie się z postępków życia na drodze rozwojowej; żydowska gromadność rozlicza to właśnie gromadnie.
  Czyli swoje decyzje musimy podejmować sami. Jednak - jesteśmy tylko ludźmi i robimy błędy. Tworzymy więc społeczności, które pokazywać mają nam wzorce i przykłady postępowania.

  Pana prace wpisują się w ten model rozwojowy. Ważne tylko, aby nie zatracić perspektywy ogólnej w holistycznym wymiarze.
  I tu się nieco różnimy, gdyż model narzucany przez KK różni się od polskiego. Jednak na tym poziomie - występuje zgodność.
  Pozdr.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:12:32
  Dziękuję za życzliwy komentarz. Potwierdzam zgodności i różnice. Jak napisałem główną barierę podobnie jak Pan widzę w niechèci elit.
 • @jan 11:35:34
  Gdyby Pan nie zaczął komentaarza od impertynencji, to bym go przeczyał do końca.
 • @maharaja 09:47:53
  Ad. 1)
  Wolność gospodarowania nie musi być rodzinna ale może. I była zawsze w zakresie gospodarstwa domowego. Zasadnicza nowość polega obecnie na wzroście znaczenia pracy i wiedzy w gospodarce. Więcej o zmaianach
  https://si.neon24.pl/post/142216,nowoczesnosc-dla-wolnosci

  Ad.2)
  To nie przestrzeń ma się intyegrować, tylko edukacja domowa i szkolna. Proponuję by piersze treści tego powiązania dotyczyły przemian przestrzeni , innymi słowy historii krajobrazu. Napisałem o tym kilka tekstów, przeprowadziłem setki rozmów. I z historykami, i z urbanistami, i z plastykami.
  Te rozmowy wymagają nowtych pojęć, języka. Ich wnioski standardów, regulacji ...

  Ad 3)
  Profilaktyka medyczna jest częśćią systemu ochrony zdrowia. W skali Polski kosztuje corocznie kilka miliardów, ale z uwagi na brak spójnosci 80 % tych pieniędzy się marnuje.
  Moje propozycje są w esencji przedstawione tutaj
  https://si.neon24.pl/post/142585,zintegrowana-profilaktyka-medyczna

  Ad 4)
  To pojęcie "Pamięć krajobrazu", to nazwa rodzaju dzieł sztuki którą opisałem tutaj
  https://si.neon24.pl/post/145974,pamiec-krajobrazu
  Może to brzmieć jak oksymoron, możę ktoś poda lepszą propozycję dla określenia tego rodzaju dzieł sztuki. Np. "pamkraj".

  Jednego jestem pewien.
  Do nowego wina, trzeba nowych bukłaków.


  Do kogo mówię, kto to przetrawi ...
  Napiszę o tym za jakiś czas. Nie jest lekko ...
 • @interesariusz z PL 09:43:56
  Zbytnio Pan upraszcza.
  Trudno dyskutować przy takim poziomie negatywnej emocji.
 • @maharaja 09:39:41
  Sorry za paradygmat.
  Mi też ciąży ...
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:21:07
  Święty Piotr za to Pana nie pochwali.
  Ani Belgów ...
 • @Andrzej Madej 15:30:03
  Jestem za zadbaniem o populację pszczół, a o Belgów się nie mam zamiaru martwić.
 • @maharaja 09:47:53
  "Niech Pan jeszcze raz przeczyta własne zdanie:

  "Społeczna strategia integracji profilaktyki medycznej dla dwóch technologii medycznych: „Otwarta medycyna szkolna” oraz „Telemedyczna kontrola terapii” - do kogo Pan mówi??? Nikt tego nie przetrawi...."

  Smutno się cieszę ( a jednak tak można ), że nie tylko ja dostrzegłem problem odlotów Pana Madeja.
  Odloty zaczęły się podobno podczas mszy na błoniach. Sądzę, że to raczej nie działanie Ducha Świętego je spowodowało.

  Pozdro!
 • @Jasiek 21:46:19
  Piszę do osób, które interesują się wzajemnymi relacjami pomiędzy trzema wymiarami zmian powodowanych przez cyfrową rewolucję.
  Ekonomicznym, medycznym i edukacyjnym. Kultury gospodarowania, zdrowia i pamięci.
  Te trzy wymiary są ujawnione na wprowadzającej planszy.
  Pierwszy wymiar zmian jest podkreślony znaczeniem rodziny dla wolności gospodarowania. To mobilizacja (sektora) dobroczynności przesądzać będzie o poziomie dobrostanu obserwowanego we wzrostach różnych wskaźników (liczonych poprzez cyfrową sieć).

  Drugi wymiar, to dwie skrajne kolumny, trzech warstw zagadnień znaczących dla modernizacji ochrony zdrowia.
  Trzeci wymiar, to trzy warstwy kolumny środkowej.

  "Otwarta medycyna szkolna" i "Telemedyczna kontrola terapii" to nowe technologie medyczne, wspomagające subsydiarnie rodziny w rozwoju (profilaktyka) i korzystaniu (interwencja) z kompetencji medycznej. Pisywałem o nich sygnalnie na tym blogu, pisuję też o nich bardzo konkretnie do osób zainteresowanych zawodowo w zmianach systemu.

  Uważam, że warunkiem wprowadzenia zmian "witalizujących i humanizujących" Polski system ochrony zdrowia, jest wypracowanie języka i podjęć praktyki kultury solidarności międzypokoleniowej. Ale tego zadania nie podejmą się samodzielnie środowiska medyczne, czy środowiska polityk zdrowia. Konieczne jest do tego środowisko pedagogiczne i to z perspektywą edukacji międzypokoleniowej. Perspektywą najmocniej zarysowaną przez Świętego Rodzin na Krakowskich Błoniach. Stąd środkowa kolumna i problemy dziedzictwa publicznych wartości.

  Sądzę, że szczegóły tych zagadnień najlepiej widzą osoby starsze. Nestorzy. Współcześnie pobłażliwie zaliczani do "seniorów".

  Odpowiadając na pytanie @maharaja i Pana, piszę do "emerytów, dziadków i nestorów".
  To oni mogą być albo bogactwem albo balastem narodowym XXI wieku.
  http://si.neon24.pl/post/145589,nestorzy-diamentami-cyfrowych-polis

  Ps.
  Dla ukonkretnienia odpowiedzi, poszerzyłem wprowadzającą planszę do trzech komun (zdrowie - pamięć - zdrowie). Wcześniej były dwie kolumny: zdrowie - pamięć.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY