Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
226 postów 2511 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Projekt Memoriału

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Grupa inicjatywna Spotkania blogerów i komentatorów 12 maja w Krakowie uznała, że jego wiodącą tematyką będą sprawy edukacji.


W końcowej fazie Spotkania spóbujemy wypracować rekomendację dla współdziałania na rzecz modernizacji systemu edukacji. Poniższy tekst jest autorską propozycją Andrzeja Madeja dla brzmienia tego Memoriału. Jego publikacja jest zaproszeniem do przedstawiania opinii, przez osoby którym bliski jest nasz niepokój o polską szkołę. Szczególnie te osoby, które nie mogą przyjechać do Krakowa. Państwa komentarze zostaną przedstawione uczestnikom Spotkania. 
 
 
- PROJEKT -
 
Memoriał blogerów i komentatorów z dnia 12 maja 2012
o potrzebie ogólnopolskiego współdziałania
na rzecz spersonalizowania edukacji

 
1. Szanse dla spersonalizowania edukacji
 
1.1. Rewolucja komunikacyjna otwiera przez społeczeństwami nowe możliwości korzystania z zasobów wiedzy.
 
1.2. Z uwagi na zachodzące zmiany gospodarcze (gospodarka oparta na wiedzy) oraz spodziewane przemiany polityczne (demokracja partycypacyjna), upowszechnienie wiedzy staje się warunkiem uczestnictwa jednostki w życiu społecznym (edukacja przez całe życie), warunkiem rozwoju społeczeństw i narodów.
 
1.3. Wykorzystanie możliwości „otwartych zasobów wiedzy” wymaga zmiany metod uczenia, zmiany modelu (paradygmatu) szkolnictwa, zmiany ustroju edukacyjnego.
 
1.4. Dla najlepszego wykorzystania personalizacji edukacji celowym jest uspołecznienie odpowiedzialności za wykształcenie obejmujące formowanie postaw, dostarczanie wiedzy i doskonalenie umiejętności.
 
1.5. Zachodzące zmiany w systemach edukacji, polegające na specjalizacji metod (postawy, wiedza, umiejętności) i publicznej certyfikacji kompetencji (krajowe ramy kompetencji) dobrze służą oczekiwanemu pomocniczo – koncentrycznemu modelowi uspołecznionej edukacji.
 
2. Zagrożenia dla spersonalizowania edukacji
 
2.1. Utrzymywany w Europie od kilku wieków model państw oligarchiczno – opiekuńczych, wytworzył grupy interesów zainteresowane utrzymaniem obecnych rozwiązań ustrojowych (mających w dużej mierze na celu mistyfikację uczestnictwa społecznego).
 
2.2. Rzecznicy rozwiązań oligarchiczno – opiekuńczych, tak organizują i kierunkują debaty intelektualne w Europie, by utrzymać obecne formy dominacji administracji edukacyjnej nad procesami uczenia.
 
2.3. Jedną z form tego kierunkowania jest angażowanie osób doświadczonych w formowaniu rozwiązań kolektywistycznych, do opracowywania takiego modelu powszechnej edukacji, by ścieżki indywidualnego rozwoju ucznia pozostawały pod cyfrową kontrolą administracji edukacyjnej państwa.
 
2.4. Inną z form oddziaływania rzeczników rozwiązań oligarchiczno – opiekuńczych jest i będzie destrukcja działań społecznych zmierzających do zmiany modelu edukacji na pomocniczo – koncentryczny (ustrój personalistyczny).
 
2.5. Ośrodki zainteresowane zmianą ustroju edukacyjnego na personalistyczny, nie posiadają skoncentrowanych zasobów do rozwijania alternatywnego procesu refleksji nad zasadami i metodyką uczenia i programowania działań reformatorskich.
 
3. Potencjały intelektualno - społeczne zmian na rzecz spersonalizowania edukacji
 
3.1. Świadomość faktu, że pomoc administracji publicznej dla rozwoju metod personalistycznych nastąpi dopiero w tym momencie, gdy wyproacowujące te metody ośrodki niezależne od rzeczników rozwiązań oligarchiczno - opiekuńczych nie będą już tej pomocy potrzebowały. 
 
3.2. Dość powszechna świadomość roli rodziny, kontaktu ze świadectwami prawdy, znaczenia autorytetu dla skutecznej w edukacji (ok 10 % społeczeństwa nie ma co do tego wątpliwości).
 
3.3. Bogata tradycja personalistycznej metodyki formacji postaw (metoda ignacjańska) w Polsce i Europie, włącznie z działającymi ośrodkami kultywowania tej metodyki.
 
3.4. Powstające nowe ośrodki refleksji i promocji personalistycznych metodyk formacji postaw jak szkoły Przymierza Rodzin, szkoły Stowarzyszenia Sternik, krakowski Program Kultura Pamięci i Tożsamości Małopolski proponujący Pedagogikę kultury pamięci (Pro Publico Bono, Stowarzyszenie 10 czerwca).
 
3.5. Internetowa możliwość nawiązywania kontaktów i sieciowej współpracy pomiędzy ośrodkami rozwoju personalistycznych metodyk formacji postaw.
 
3.6. Internetowa możliwość promocji nowych metodyk wewnątrz kultury Polskiej i pomiędzy kulturami różnych narodów.
 
3.7. Protesty społeczne przeciwko redukowaniu lekcji histroii i powstanie Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej.   
 
4. 4. Potrzeby z zakresu metodycznego (wypracowania nowej metodyki)
 
4.1. Wymiana doświadczeń ośrodków rozwijających metodyki personalistyczne.
 
4.2. Finansowanie badań rozwojowych nad metodykami personalistycznymi.
 
4.3. Promocja dobrych praktyk z zakresu metodyk personalistycznych
 
5. 5. Współdziałanie na rzecz spersonalizowana edukacji
 
5.1. Ruch Egzekucji Praw Oświatowych   
 
5.2. Obszary społecznej pracy
 
1) Ciągła publiczna debata (internet, inne media).
2) Okresowe ogólnopolskie spotkania (dwa razy do roku).
3) Prace badawcze w zakresie metodyki personalistycznej.
4) Prace wdrożeniowe programów edukacyjnych z metodą samokształcenia w rodzinie (np. wypracowane w ramach Pedagogiki kultury pamięci).
 
     
Tekst Andarian
Tekst GPS1965
Tekst Jerzy Lackowski
Tekst Łażący Łazarz
Tekst Andrzeja Madeja
Tekst  Szczurbiurowy
Tekst Leopold Zgoda
 
Informacje o Spotkaniu 

KOMENTARZE

 • Owocnych prac i dyskusji.
  Mam być w tym dniu w Warszawie. Trochę szkoda, ale co się odwlecze, to nie uciecze. :-)
  Pozdrawiam
 • @Piotr F. Świder 23:17:24
  Fakt. Edukacja nie zając :)
  Dzięki za życzenia.
 • Mam nadzieję,
  że spotkanie zostanie nagrane i nagranie udostępnione do oglądania. Chętnie pooglądam i posłucham.
 • @Andrzej Madej 23:26:31
  Chyba jednak edukacja to zając. Jak się nie uczysz, to wiedza ucieknie. A z pustego i Salomon nie naleje.
 • @Piotr F. Świder 23:35:26
  Na moje oko to ludzie dzielą się na samouków i nieuków.
  W Warszawie, też się czegoś nauczysz ...
 • @Maciej H 23:29:27
  Mamy zamówioną technikę. Bądźmy dobrej myśli :)
 • @Andrzej Madej 23:42:44
  Raczej tak.
  Na moje oko, każdy samouk zbliża się z wiekiem do nieuka. Ale przynajmniej wie, że nic nie wie. Ma szansę stać się więc Sokratesem.
 • @Andrzej Madej 23:45:23
  Panie Andrzeju.

  W przedsiębiorstwach to jest tak, że jeśli absolwent spotyka się z pracodawcą dopiero podczas podpisywania umowy o pracę lub umowy śmieciowej, to spotyka się co najmniej o trzy lata za późno. Wiem, ze wielu przedsiębiorców o tym wie i swoją potęgę buduje na wcześniejszym kontakcie. Tak, z krakowskiego podwórka, podstępowała firma Comarch. Ilu jednak mamy światłych pracodawców?
  Sądzę, że taką "personalizację" edukacji mógłby spowodować wymóg "wykupywania" absolwentów z systemu oświatowego. To przecież kiedyś w PRL-u istniało!!!! (stypendia fundowane).
  Za absolwenta technikum, studiów licencjackich czy magisterskich pracodawca powinien zapłacić ustaloną kwotę. W uczelniach państwowych kwota ta szłaby do ich kasy, w uczelniach prywatnych do kieszeni studenta.
  Aspekt finansowy jest tu może najmniej istotny. Jak przedsiębiorca będzie płacił, to absolwent będzie wyposażony we wiedzę potrzebną pracodawcy a nie w minimum programowe!!! Sam tego przypilnuje.

  Ten "koszt wykupu" powinien być normalnym kosztem uzyskania przychodu obniżającym należności podatkowe pracodawcy.

  Jeśli taki postulat byłby na spotkaniu forsowany, to pofatygowałbym się uciszać tych, co to będą twierdzili, że w takim przypadku pracodawcy nie zatrudnialiby nikogo.

  Co z tymi, którzy wybierają studia rozrywkowe? Ano niech zapłaci tatuś, który dla synka "załatwił" studia na uczelni państwowej.
 • @nikander 08:29:41
  Cześć Józefie

  podnosisz nam poprzeczkę. Sądzę, że za wysoko.

  Wahałem się czy wprowadzać kontekst instrumentarium ekonomicznego do Memoriału, ale zrezygnowałem z tego wyzwania. Może tytuł jest zbyt otwarty, może powinno być "... na rzecz rozwoju pedagogiki personalistycznej". Może. Rozmawiajmy.

  Co do systemu stypendialnego, to trzeba by sobie na początek dopowiedzieć doktrynalnie, że system edukacji jest objęty zasadą współpłatności. Uważam oczywiście, że ta zasada powinna obowiązywać we wszystkich obszarach dóbr publicznych, że jest naturalną konsekwencją praw obywatelskich, w pomocniczym państwie. Powiązania wolności i własności.
  Ja tak uważam.

  Ale przecież my jako społeczeństwo, nie wyszliśmy jeszcze Józefie z ustroju państwa opiekuńczego. Ani mentalnie ani instytucjonalnie. Dopiero pracujemy nad nową doktryną dla społecznej gospodarki rynkowej. To tutaj trzeba postawić zasadę współpłatności. To tu trzeba umocnić przestrzeń dla samoregulacji, dla lokalnego rynku dóbr i usług.
  My wiemy, że to kluczowe. Ale na tym Spotkaniu w Krakowie, pomiędzy 11:30 a 13:00 jeszcze się to Jurkowi Wawro i jego sojusznikom nie uda.

  A Comarch, czyli konkretnie prof. Janusz Filipiak, jest sprytny, bogaty i z Krakowa.
  Czy coś ważnego z tego wynika. Życie pokaże ...
 • @nikander 08:29:41
  Chociaż postulowane przez Pana rozwiązanie ma sens, to jednak uważam, że jest to działanie spóźnione o 10 lat. Program edukacyjny z punktu widzenia pracodawców jest bardzo często niewłaściwy już na etapie klas gimnazjalnych. W chwili obecnej uważam, że lepszym i prostszym rozwiązaniem byłoby utworzenie na uczelniach wyższych otwartych kursów z pojedynczych przedmiotów i specjalizacji. Tak, by pracodawca mógł wyedukować pracownika w pół roku, przy równoczesnej pracy na 1/2 - 3/4 etatu.
 • @Andrzej Madej 10:15:58
  Andrzej

  Moim zdaniem memoriał zdecydowanie jest za długi i mało precyzyjny czyli za bardzo ogólny..czyli o wszystkich chorobach edukacji.....ale to moje zdanie tylko

  Do zobaczenia w sobotę

  Pozdrawiam
 • @thot 10:56:41
  Zaproponuj coś cieńszego.
  Redaktory mówią, że łatwiej pocieniasić niż pogrubasić.

  Też pozdrawiam
 • @Andarian 10:24:20
  Ja oceniłem skromnie opóźnienie spotkania absolwenta z pracodawcą na 3 lata. Jestem skłonny się z Tobą zgodzić, że to jest 10 lat.
  "...Tak, by pracodawca mógł wyedukować pracownika w pół roku, przy równoczesnej pracy na 1/2 - 3/4 etatu..." - to w Niemczech nazywa się kształceniem "binarnym", rozpoczyna się już do szkoły średniej i jest bardzo tam popularne.
  Warto nadmienić, że w Japonii państwo szkoli tylko na poziomie średnim. Resztę robią przedsiębiorstwa.
 • @Andrzej Madej 10:15:58
  Panie Andrzeju

  Kiedyś uczestniczyłem w zakładaniu prywatnej szkoły wyższej. Byłem zaproszony do zespołu, który miał opracować program dla jakichś tam kierunków. Potwornie się wtedy wygłupiłem. Próbowałem - tak jak to było za komuny - od określania "sylwetek absolwenta" czyli co delikwent powinien po takich studiach umieć. Od inicjatora (profesora a jakże) usłyszałem: my tu obecni chcemy zarabiać i nasi koledzy także, schowaj sobie pan te sylwetki absolwentów tam gdzie chcesz. A w domyśle - tatusiowie zapłacą za dyplom. Wyszedłem i więcej się tam nie pokazywałem. Tatusiowie płacą za dyplom bo wiedzą, że a Anglii na zmywaku to dodaje splendoru.

  Jednak ten temat "współpłacenia" należałoby grzać jak silnik na mrozie.
 • @nikander 11:54:14
  (Panie) Józefie

  Bez współpłacenia to mamy wspólnoty szantażu moralnego.
  Co mi zrobisz jak mnie nie nauczysz.
  Co mi zrobisz jak mnie nie wyleczysz.
  Co mi zrobisz jak mi nie dasz możliwości pracy.
  Szantaż moralny jest orężem ludzi korzystających z wolności jako dowolności, do degenerowania wspólnot.

  Brak instrumentarium współpłacenia za dobra i usługi publiczne, pozwala oligarchom na lekceważenia naszych praw do wiązania wolności z odpowiedzialnością.
  Pozwala oligarchom na rozbudowę systemów odbierania jednym i wmuszania innym.
  Brak instrumentarium współpłacenia, pozwala oligarchom na blokowanie rozwoju demokracji w cywilizacji łacińskiej.

  Grzejmy silniki ...
 • @Andrzej Madej 12:35:42
  Pełna zgoda!
 • @nikander 11:54:14
  A ja na to z liberalnego punktu widzenia powiem tak: Co by było, gdyby zacząć prywatyzację uczelni technicznych od pojedynczych wydziałów? Podobnie średnie szkoły techniczne? Problem współfinansowania znika całkowicie. Tworzy się zupełnie nowy model edukacyjny. Prywatyzacja mogłaby przebiegać na zasadach dzierżawy, by ewentualne przedsiębiorstwa nie wpadły na pomysł otworzenia zamiast wydziału kolejnej linii montażowej.
 • @Andarian 14:01:13
  Gdybym miał się odnieść do tego pomysłu to powiem tak: to już było i to działało na poziomie średnim. Kończyłem technikum, i klasa do której uczęszczałem była pod kuratelą Zakładu Energetycznego. Przedmiotów zawodowych uczyli inżynierowie z tegoż zakładu. Jak to mówią: nie było uproś. Podobnie było w innych szkołach że nie wspomnę szkół strikte przyzakładowych. Sądzę, że szkolnictwo wyższe powinny przejąć klastry produktowe.
  Przecież to da się zrobić w warunkach gospodarki rynkowej także! Jest jednak problem z tą prywatyzacją zysków i uspołecznianiem strat.
 • @nikander 14:14:39
  Nie jestem neoliberałem. Jestem więc przeciwnikiem uspołeczniania strat. Bliżej mi do libertarian niż do Reagana. Klastry, korporacje czy też duże firmy prywatne, wszystko jedno. Byle był bezpośredni kontakt z rynkiem. Mogą nawet to być banksterzy, pod warunkiem, że nie będzie przepisów ograniczających powstawanie wolnej konkurencji.
 • @Andarian 14:33:10
  Dokładnie: bezpośredni kontakt z rynkiem.
 • Personalizacja?
  Ok. Niech będzie tylko nie wiem po co?
  Nie widzę tu ani początku ani srodka ani końca koncepcji.
  Jest jedynie jakis misz masz.
  Czy z tego może powstac rzeczowa naprawa polskiego szkolnictwa?
 • @nikander 11:42:25
  Dlatego mają taką a nie inna energetykę jądrową:)
 • @Andarian 14:01:13
  To co proponujesz to rynek gdzie człowiek jest przedmiotem. Nie tedy droga. Człowiek to cos wiecej niz gonitwa za przetrwaniem (na modłę NWO).
 • @radosław1 23:24:52
  Nieprawda. To co proponuję to rynek, gdzie istnieje dostęp do rzetelnej wiedzy. Gdybym zastrzegł, że powinny być regulacje uniemożliwiające każdemu otwarcie uczelni, to by była droga na modłę NWO. Poza tym, ja cały czas zapominam pisząc o tym, że nie wszyscy znają mój stosunek do praw autorskich... a ten jest zdecydowanie przeciwny teoriom NWO i stanowi istotny element systemu edukacji. Mam nadzieję wspomnieć o tym w sobotę na spotkaniu.
 • @radosław1 23:18:53
  Tak w trzech krokach

  1. Początek
  Cyfrowo otwarte zasoby wiedzy wymagają zastąpienia klasowo - lekcyjnego modelu szkolnictwa, modelem zindywidualizowanym

  2. Środek
  Model zindywidualizowanego szkolnictwa może być przygotowany do odpowiedzialności za edukację dzieci
  albo administracji edukacyjnej (tak jak jest dzisiaj) - taki określam systemem edukacji indywidualistycznej
  albo rodziców (to zasadnicza zmiana) - taki określam systemem edukacji personalistycznej

  3. Koniec
  Inicjatorzy Memoriału opowiadają się za systemem edukacji personalistycznej, wskazując na potrzebę rozwijania Ruchu Egzekucji Praw Oświatowych, odebranych kilka wieków temu naturalnym zrzeszeniom społecznym przez administracje edukacyjne państw.
 • @Andarian 23:53:15
  "Mam nadzieję wspomnieć o tym w sobotę na spotkaniu."

  Możliwe że będziesz jedynym Konfederatem na tym spotkaniu i liczę że dobrze się sprawisz jako przedstawiciel nurtu wolnorynkowego w Konfederacji :) W przyszłości musimy mieć większą delegacje i oficjalnych prelegentów, a może jeszcze da się namówić i zaprosić kogoś z Założycieli? To musiałby p. Andrzej Madej (nawiasem rzbikowiec ku mojemu zaskoczeniu, ale nic to) przeprowadzić zapraszając kluczowych Konfederatów, najlepiej Założycieli.

  http://konfederacjablogerow.nowyekran.pl/post/59982,lista-konfederatow-krbk

  Może będzie jeszcze Henryk Połcik? Inni Konfederaci jako goście? To co chrześcijańskie i patriotyczne na pewno Konfederacja może poprzeć.
 • @Marek Kajdas 14:00:18
  Co do praktyki konfederackiej, to cztery lata temu doprowadziłem do powstania stowarzyszenia stowarzyszeń - Konfederacja na Rzecz Przyszłości i Rozwoju Krakowa CRACOVIA URBS EUROPAEA i do dziś jestem jej wiceprzewodniczącym.

  Nie przewiduję podejmowania na Spotkaniu spraw samoorganizacji blogerów, jeżeli to tylko w zakresie metody spotkań blogerów w realu. Sądzę, że to sprawa ważna dla każdego blogera uważanie traktującego swoją pracę dla naszej Rzeczpospolitej.

  Grupa inicjatywna, której członkiem jest pan Henryk Połcik, nie wysyłała żadnych imiennych zaproszeń.

  Miło by było się spotkać, warto by było ustalić coś o modernizacji systemu edukacji ...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY