Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
314 postów 3337 komentarzy

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Cyfrowa witalizacja pomocniczości

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wprowadzenie nowych instytucji pomocniczego wsparcia wspólnot dla wolności i solidarności wymaga synergii modernizacji infrastruktury i gospodarki i demokracji.

 Bitwa o Polskę i Kraków

 
Mieszkam w Krakowie, w którym 61.47 % głosujących (frekwencja 74 %) wskazało Rafała Trzaskowskiego. W mieście Andrzeja Dudy, Jadwigi Emilewicz, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, prof. Andrzeja Nowaka i prof. Ryszarda Terleckiego.
 
Większość członków mojej rodziny i znajomych głosowało przeciwko „Dobrej zmianie”. Traktując „Dobrą zmianę” nie jako politykę równych szans ale jako politykę równania w dół. Politykę centralizowania państwowej odpowiedzialności za sądownictwo, za politykę społeczną, za własność gospodarczą.
 
Nie sądzę by Koalicja Obywatelska potrafiła sformułować program pozytywny dla tej większości Krakowian, którzy obawiają się skutków polityki etatystycznego protekcjonizmu. Ale na pewno potrafi wspomóc eksponentów interesów centrów finansowo-medialno-politycznych w jeszcze skuteczniejszej promocji programu negatywnego, łączącego iluzje liberalizmu i strach przed urojonymi zagrożeniami.
 
Dlatego, jeżeli Zjednoczona Prawica nie podejmie się trudu modernizacji i gospodarki i demokracji odpowiednio do aspiracji społeczeństwa sieci wiedzy, szacuję że w kolejnych wyborach nie uzyska 20 % głosów.
 
 
Humanizacja zamiast homogenizacji
 
Cyfrowe otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy, przy poszerzeniu wymiarów czasu i przestrzeni interaktywnych relacji międzyludzkich, skutkować musi zmianą kultury gospodarowania. Mam nadzieję, że Europa stojąc przed cywilizacyjnym wyborem kierunku modernizacji infrastruktury życia publicznego, przyjmie strategię cyfrowej humanizacji gospodarki https://si.neon24.pl/post/155636,cyfrowa-humanizacja-gospodarki .
 
Wybór taki będzie zgodny z potrzebami powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii, ale powinien być poprzedzony ekonomicznym i politycznym uznaniem solidarnego rozwoju wiedzy za kluczową miarę podnoszenia dobrobytu. Potwierdzającym kulturowe znaczenie fenomenu solidarności w korzystaniu z wolności.
 
Proces wprowadzenia solidarności międzypokoleniowej do ustroju wspólnot narodowych wymaga zanegowania uregulowań służących redukowaniu naszego życia do produktywności i konsumeryzmu. Zapisów utrzymywanych przez centra zarządzania komercyjnym rozwojem wiedzy dzięki kagańcom poprawności politycznej.
 
Cyfrowa humanizacja gospodarki wymaga zatem zarówno refleksji nad kierunkami i sposobami modernizacji infrastruktury gospodarowania jak i politycznego stawiania konkretnych postulatów zmian kluczowych wartości polityk społecznych. Podjęliśmy w Krakowie takie działania, co opisałem jako praktykę polityczną w tekście Petycja obywatelska – Solidarność międzypokoleniowa .
 
 
Cyfrowa humanizacja demokracji
 
Dokonane rozpoznania i podjęte inicjatywy obejmują oba aspekty modernizacji społecznej gospodarki rynkowej. Konkretne programy polityki edukacji, zdrowia i przestrzeni (Krakowska Agora Zdrowia), stawiają postulaty zarówno w sferze wartości jak i w sferze budżetu.
 
Tak to potrzeba cyfrowego humanizowania gospodarki spotyka się z potrzebą Cyfrowej humanizacji demokracji. Bo jak to przedstawiłem w tekście Cyfrowe spirale demokratycznego wyklucznaiaobecny ustrój kultury politycznej nie sprzyja mobilizacji obywatelskich emocji i aktywności wokół wartości, tylko wokół anty wartości.
 
 
Rys. 1. Instytucje otoczenia gospodarstwa domowego cyfrowo humanizowanej infrastruktury demokracji. Opracowanie własne Andrzej Madej.
 
Przedstawione na rysunku 1 nowe instytucje wymiaru Demokracji partycypacyjnej (uczestniczącej) odnoszą się tylko do zakresu samorządowego. Uważam, że to ten wymiar wspólnotowego arbitrażu jest kluczowy dla funkcjonowania instytucji infrastruktury pomocniczości oświaty, zdrowia i przestrzeni.
 
Przed rozważeniem nowych instytucji działających dla całej Polski, instytucji które powinny być powiązane z instytucjami Wspólnoty Europejskiej, koniecznym będzie określenie rozkładu funkcji kontrolnych i arbitrażowych pomiędzy wspólnoty gminne – powiatowe – wojewódzkie. Propozycja skupienia w powiatach instytucji obywatelskich kuratorów, wymaga wszechstronnego rozważenia, choćby w kontekście znacznego zróżnicowania pomiędzy miastami powiatowymi.
 
 
Infrastruktura pomocniczości
 
Pozostawiając białą plamę w miejscu nowych instytucji ogólnopolskich, na rysunku 2 zestawiam usytuowanie instytucji demokratycznego arbitrażu, w kontekście prezentowanych w moich kilkudziesięciu tekstach instytucji cyfrowo humanizowanej gospodarki.
 
 
Rys. 2. Instytucje infrastruktury pomocniczości dla cyfrowych humanizacji gospodarki i demokracji.
Opracowanie własne Andrzej Madej.

Krakowska Agora Zdrowia i Muzeum Pamięci Krajobrazu w powiązaniu z platformami Biblioteka Wirtualnych Podręczników i Gromadzkie Repozytorium Pamięci, nie wyczerpują oczywiście wszystkich potrzeb postulowanych wartości solidarności międzypokoleniowej oraz pamięci i tożsamości. Dynamika i trwałość gospodarstw domowych oraz innych instytucji społecznej gospodarki rynkowej, wymagać będzie jeszcze wielu innowacji infrastruktury pomocniczości.
 
 
Głosowałem na Prezydenta Andrzeja Dudę.
 
12 lipca głosowałem z nadzieją, że jako osoba mniej obciążona zobowiązaniami wobec elit utrwalających system etatystycznego paternalizmu, Andrzej Duda będzie zachęcał do debaty o alternatywach wariantach narodowej strategii modernizacji ustroju życia publicznego.
 
Debaty o humanizacji i witalizacji Rzeczpospolitej, której zabrakło w trakcie jego pierwszej kadencji.  

KOMENTARZE

 • autor
  Pisze Pan "solidarność międzypokoleniowa", czy "pamięć i tożsamość" itd.

  Jedna kwestia jest pomijana, przynajmniej w przekazie - to opłacalność postępowania.

  Jeśli nie będzie poczucia opłacalności - to na charytatywności (o ile na tym miałaby opierać się spójność), za daleko się nie ujedzie.

  Zatem - konieczna jest dyskusja o tym jakie ma być nasze społeczeństwo. Pana sugestie są mi bliskie - ja jeszcze raz sugeruję Akademię Cywilizacyjną.
  Jak to zorganizować? Kto wesprze?
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:42:43
  //ja jeszcze raz sugeruję Akademię Cywilizacyjną.
  Jak to zorganizować? Kto wesprze?//  //Przepisy kodeksu wykroczeń stanowią, że każdy, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny.

  Czyn taki może być popełniony umyślnie. Warto zauważyć, że ustawodawca wprowadził także karalność podżegania (nakłaniania) i pomocnictwa (ułatwiania).// :)

  https://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/charakterystyka-wykroczen/686047,Publiczna-zbiorka-pieniedzy-bez-zezwolenia.html
 • @Arjanek 09:10:56
  Dlatego to powinno być wsparcie państwowe.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:21:48
  //Ważniejsze nagrody, granty, stypendia i funkcje//


  2015 – odznaczenie zasłużony dla kultury polskiej
  2013–2018 – grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
  2012 – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2011–2014 – grant National Endowment for Humanities University of California, San Diego
  2011 – visiting professor Instytutu Studiów Żydowskich, Uniwersytet w Poczdamie
  2011 – stypendysta Simon Dubnow Institute, Lipsk
  2011 – Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za wkład w rozwój studiów żydowskich w Polsce
  2009 – stypendysta Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania (semestr letni)
  2008 – nagroda profesora Łukasza Hirszowicza za wkład w rozwój akademickich studiów żydowskich w Polsce
  2007–2008 – stypendysta Institute for Advanced Studies, Hebrew University of Jerusalem
  2004–2006 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Chasydzi i władze Królestwa Polskiego
  2004 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za habilitację
  2003 – stypendium Professor Bernard Choseed Memorial Fellowship, YIVO Institute for Jewish Research
  od 2002 – członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, od 2011 wiceprezes
  2001–2002 – staż w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza, Uniwersytet Warszawski
  2000–2001 – stypendium Yad Hanadiv Beracha Foundation, Jerusalem
  1998–1999 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Bibliografia historii Żydów śląskich
  1996 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską
  1994 – stypendium biblioteczne GFPS
  1993–1995 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku
  1993 – stypendium językowe GFPS
  1992 – pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich i doktorskich o tematyce żydowskiej
  https://judaistyka.uni.wroc.pl/katedra-judaistyki/zespol/pracownicy/marcin-wodzinski/
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:42:43
  1) Co do sensu angażowania trudu dla wartości to sądzę, że przemiany cywilizacyjne prowadzić będą do zmian mierników wzrostu dobrobytu. Z ocen ilościowych opartych na pieniądzu (takich jak Produkt Krajowy Brutto), na oceny jakościowych opartych na wartościowaniu wskaźnikowych (takich jak wskaźnik Solidarny Rozwój Wiedzy - o czym zacząłem pisać i debatować dwa lata temu https://si.neon24.pl/post/142216,nowoczesnosc-dla-wolnosci ).

  W takiej sytuacji nie skupiam się opłacalności pieniężnej, tylko szukam innych perspektyw wartościowania dla samorządów, dla gospodarstw domowych i narodu. Taka jest przesłanka dla rekomendowania samorządowego wartościowania referendalnego, jako kluczowego instrumentu cyfrowej humanizacji demokracji.
  Trudniej będzie z rozpracowaniem w perspektywach gospodarstwa domowego i narodu - ale ...

  2) Co do centrum refleksji cywilizacyjnej, to wobec zdrady clerków na naszych akademiach, jedynym miejscem wyda się obecnie Urząd Prezydenta RP. Tym bardziej, że ubiegło-kadencyjna Narodowa Rada Rozwoju nie urodziła nawet myszy więc Prezydent powinien zorganizować ta "radę" jakoś inaczej.

  Sądzę że dla zainteresowania Kancelarii Cywilizacją Polską, trzeba by Pan postawił zagadnienia od strony praktycznych potrzeb modernizacyjnych Europy Środka. Bo one są tożsame i zgodnie lekceważone przez Unijną elitę politycznego przedstawicielstwa.
  Myślę że trzeba by to osadzać bardziej w relacji z Amerykańskim Międzymorzem niż z Dawną Rzeczpospolitą.
 • @Andrzej Madej 09:54:18
  Niedawno zamieszczono info o spotkaniu w Krakowie organizowanym przez Zagórskiego (NTV).
  Zastanawiam się, czy nie byłoby to dobre forum na inicjatywę (21.07. g 17.00 Hotel Europejski).
  Rozważam przyjazd, ale potrzeba mi zachęty.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:03:10
  Panie Krzysztofie,
  Hotel Europejski w Krakowie jest blisko dworca PKP, 500 metrów od Krakowskiej Agory Zdrowia i 500 metrów miejsca w którym rozmawialiśmy o zdrowiu.
  Zapraszam na rozmowę, chętnie też wezmę udział w spotkaniu NTV, choć mam pewną kolizję czasową.
  Do obgadania na pw.
 • @Andrzej Madej, K.Wojtas
  fantastyczne - klub TurboSurrealistów - i będziecie sobie nawzajem oglądać CZIPY?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY